Η δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν τις αποδοχές τραπεζικών στελεχών εντάσσεται στη στρατηγική της Ε.Ε. να περιορίσει τις αμοιβές τους και αποδεικνύει ότι πολλές τράπεζες εξακολούθησαν να αμείβουν τα στελέχη τους με παχυλά ποσά ακόμη και μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και καθώς συνεχιζόταν και μάλιστα εντεινόταν η κρίση της Ευρωζώνης.

Οι περισσότεροι υπάλληλοι τραπεζών, 2.436, που αμείφθηκαν με περισσότερο από ένα εκατομμύριο βρίσκονται στη Βρετανία και σύμφωνα με τα στοιχεία έλαβαν κατά μέσο όρο αμοιβή 1,44 εκατ. ευρώ το χρόνο. Ακολουθούν οι Γερμανοί τραπεζίτες, 170 εκ των οποίων έλαβαν το 2011 1,84 εκατ ευρώ, κατά μέσο όρο, οι Γάλλοι με 162 υψηλόμισθους τραπεζίτες, οι Ισπανοί με 125 στελέχη, οι Ιταλοί με 96 και οι Ολλανδοί με 36 τραπεζίτες που έλαβαν αμοιβή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που αφορούν τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης από το 2010 και μετά.

Στην Ελλάδα που το 2011 προσπαθούσε να αναδιαρθρώσει το χρέος της και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων είχε ήδη φτάσει σε διψήφιο νούμερο, δύο τραπεζίτες της έλαβαν έκαστος, κατά μέσο όρο, λίγο περισσότερα από δύο εκατομμύρια ευρώ. Στην Κύπρο, τέσσερις τραπεζίτες έλαβαν το 2011 κατά μέσο όρο 1,6 εκατ. ευρώ ο καθένας. Στην Ιρλανδία 21 τραπεζίτες είχαν το 2011 αμοιβή μεγαλύτερη από ένα εκατομμύριο ευρώ, για την ακρίβεια έλαβαν κατά μέσο όρο 1,4 εκατ. ευρώ ο καθένας.

Η δε Πορτογαλία είχε το 2011 έντεκα τραπεζίτες που έλαβαν 1,6 εκατ. ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Δίχως αμφιβολία ο ισπανικός τραπεζικός τομέας είχε τους περισσότερους υψηλά αμειβόμενους τραπεζίτες από τις χώρες της κρίσης, καθώς 125 τραπεζίτες της έλαβαν αμοιβή 2,4 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο.