Τα ρομπότ υποκαθιστούν επιμέρους καθήκοντα και όχι θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα την ανάγκη διαρκούς ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό αναφέρει σε έκθεση του ο ΣΕΒ.

Συγκεκριμένα, στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 14% των θέσεων εργασίας αντιμετωπίζει πολύ υψηλή πιθανότητα αυτοματοποίησης, με το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα να ανέρχεται σε 23,4%, ενώ το 35,3% των θέσεων αντιμετωπίζει πιθανότητα σημαντικής αλλαγής. Επιπροσθέτως, στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση όσον αφορά το ποσοστό θέσεων που έχουν πιθανότητα άνω του 50% να αυτοματοποιηθούν, πίσω από τις Σλοβενία, Λιθουανία και Τουρκία και, αν ληφθούν υπόψη μόνο οι εργαζόμενοι με υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης, τότε η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη, πίσω από τις Σλοβακία (33,6%) και Σλοβενία (25,7%).

Παράλληλα, σύμφωνα με το CEDEFOP, η Ελλάδα είναι 8η στην Ευρώπη των 28, με σχεδόν 6 στους 10 εργαζόμενους να θεωρούν πιθανή την απαξίωση των δεξιοτήτων τους στην επόμενη πενταετία έναντι 48,3% του μέσου όρου της ΕΕ. Εντούτοις, η αυτοματοποίηση δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας, αφού σε πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, σε δείγμα 831 επιχειρήσεων με πάνω από 30 εργαζόμενους, το περίπου 60% που χρησιμοποιεί αυτοματισμούς στην παραγωγή αναμένουν αύξηση των εργαζομένων τους τον επόμενο χρόνο, ενώ για τις επιχειρήσεις που δεν κάνουν χρήση αυτοματισμών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11% χαμηλότερο.