Η Adecco Ελλάδας, σε συνεργασία με το ΜΠΣ στη ΔΑΔ του ΟΠΑ διεξήγαγαν έρευνα, με στόχο την καταγραφή των σημαντικότερων μεθόδων και πρακτικών που ακολουθούν οι εταιρείες στην Ελλάδα στη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής στελεχών.

Η έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ΔΑΔ και στην ετοιμότητα των εταιρειών για υιοθέτηση νέων μεθόδων. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες εταιρείες επιθυμούν πρωτίστως τη δημιουργία ευέλικτων δομών, που θα τις βοηθήσουν να είναι προσαρμοστικές στις αλλαγές, και σε συνέχεια την πρόσληψη νέων εργαζομένων, με τις μεσαίες επιχειρήσεις να δίνουν βαρύτητα και στην αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις στοχεύουν στην προσέλκυση και στην επιλογή ικανών υποψηφίων αλλά και στη διατήρηση των υπαρχόντων ταλαντούχων στελεχών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% των εταιρειών είναι διατεθειμένο να πληρώσει περισσότερα για να προσελκύσει τα κατάλληλα ταλέντα, ενώ το 33% αυτών μπορεί να πληρώσει ακόμα και πάνω από 16% του μέσου όρου της αγοράς. Πρωτοπόρες εδώ έρχονται οι μεσαίες επιχειρήσεις, 42% των οποίων δηλώνουν πως θα πλήρωναν ποσά μεγαλύτερα κατά 16% και άνω του μέσου όρου για να προσελκύσουν τα ταλέντα. Ίδια τάση παρατηρείται και στις μικρές επιχειρήσεις.

Η εργασιακή ασφάλεια/σταθερότητα, η καλή φήμη της εταιρείας και η στρατηγική της, σε συνδυασμό με το παρεχόμενο πακέτο αποδοχών και τις ευκαιρίες καριέρας και εξέλιξης, κρίνονται ως οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα των εταιρειών ανεξαρτήτως μεγέθους. Όπως αναδεικνύεται από την έρευνα,  το 84% των εργαζομένων αποχωρεί από μία εταιρεία λόγω οικονομικών παραγόντων, ενώ λόγοι όπως η επαγγελματική εξέλιξη και η σχέση με τον προϊστάμενο βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα (66% και 54%).

Οι εταιρείες φαίνεται να προτίθενται να επενδύσουν περισσότερο σε υψηλότερες αμοιβές για την προσέλκυση και σε μικρότερο βαθμό για τη διακράτηση. Η έρευνα εξέτασε επίσης την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων. Μόλις το 6% του δείγματος εφαρμόζει πρακτικές που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρόλα αυτά το 32% δηλώνει πως σκοπεύει να εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές μέσα στην επόμενη πενταετία.

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που περιλαμβάνουν Τεχνητή Νοημοσύνη, στην παρούσα χρονική στιγμή φαίνεται πως η χρήση τους κρίνεται αποτελεσματική σε στάδια όπου παρατηρείται και μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης τους, ενώ αμφισβητείται σε στάδια με χαμηλή συχνότητα χρήσης.

Σημειώνεται ότι η συλλογή των στοιχείων της έρευνας  πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανώνυμου, δομημένου  διαδικτυακού ερωτηματολογίου με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις και το δείγμα περιλάμβανε 133 στελέχη, στην πλειοψηφία HR Managers, HR Directors, HR Generalists και HR Specialists.