Οι φορολογικοί συντελεστές τόσο για νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις είναι υψηλότεροι από το μέσο όσο των χωρών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο της Βουλής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι αναλυτές αποδεικνύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερφορολόγηση, ενώ αμφισβητούν τη δυνατότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ το 2014 λόγω της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και της αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 23%, έναντι 21,52% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20,45% στην Ευρωζώνη και ο υψηλότερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα φτάνει στην Ελλάδα στο 46% (επιβάλλεται και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 1%-4%), έναντι 36,66% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 44,52% στην Ευρωζώνη.

Όλες οι αυξήσεις στη φορολογία από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει στην επιβάρυνση των νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο να έχουν αυξηθεί ανάλογα τα φορολογικά έσοδα. Γεγονός που οφείλεται, στη φοροδιαφυγή, στην εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας, και στην αύξηση της ανεργίας. Την ίδια περίοδο μειώνονται οι μισθοί και οι συντάξεις και η ανεργία ανεβαίνει, με αποτέλεσμα να έχουν επιδεινωθεί οι όροι διαβίωσης των πολιτών. Μάλιστα στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι σήμερα το 42% του πληθυσμού έχει πραγματικό εισόδημα χαμηλότερο από τη γραμμή φτώχειας του 2009. Το 28% των ανέργων δεν έχουν αρκετό εισόδημα ώστε να αγοράσουν ένα βασικό καλάθι αγορών, ενώ αυτοί που ήταν φτωχοί και πριν από την κρίση (το 10% του πληθυσμού το 2009) δεν έχασαν παραπάνω από τους άλλους. Αυτοί που έχασαν περισσότεροι είναι κυρίως άνεργοι στις πόλεις και οι οικογένειες που είναι 56% φτωχότεροι από το 2009.