Ο πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας ZeniΘ έλαβε πιστοποίηση Great Place to Work για το 2022, μετά από διεξοδική αξιολόγηση που πραγματοποίησε ο φορέας Great Place to Work® Hellas. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «η ΖeniΘ διοχετεύει όλη της την ενέργεια στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση και τη διαρκή εξέλιξη των 225 ανθρώπων που ανήκουν στο δυναμικό της.

Ως αποτέλεσμα, το 88% των εργαζομένων της ΖeniΘ δηλώνουν ότι «αισθάνονται πως συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εταιρεία[1]», σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Great Place to Work». Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η ΖeniΘ εφαρμόζει προηγμένες πρακτικές διοίκησης και διαμορφώνει μία εταιρική κουλτούρα στη βάση των αρχών της διαφάνειας, της ισότητας, της αξιοκρατίας και της συμπερίληψης.

Ταυτόχρονα, επενδύει στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ανθρώπων της, παρέχοντας διαρκώς εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες, ενθαρρύνοντας την αναζήτηση ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων στην εργασιακή καθημερινότητα και διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και προσωπικού χρόνου. «Την ίδια στιγμή, η ZeniΘ ενθαρρύνει τους εργαζομένους της να υιοθετούν πρακτικές που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος ώστε να πολλαπλασιάζεται ο θετικός αντίκτυπος των ενεργειών της εταιρείας που έχουν στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη» συνεχίζει η ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι για το 2023, στόχος της εταιρείας είναι η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 20%.