Σε ειδική ανακοίνωση προχώρησε η ICAP Group έχοντας αναλύσει 4.100 ισολογισμούς του 2009, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς.

Από το δείγμα αυτό και για τους σκοπούς εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων εξαιρέθηκαν η ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια εξαιτίας των ακραίων τιμών που χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματά τους, με συνέπεια να επηρεάζουν πολύ έντονα τα μεγέθη του συνολικού δείγματος και να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα που προκύπτει από το σύνολο των λοιπών επιχειρήσεων. Με βάση τα παραπάνω, χαρακτηριστική είναι η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2009 σε σχέση με αυτά του 2008.

Σημαντική, σε σύγκριση με την περσινή εικόνα, είναι η μείωση των Εσόδων των Επιχειρήσεων, η οποία κατέγραψε απώλειες περισσότερων των 7 δισ. ευρώ ή 10,3%. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ο στόχος πολλών εταιρειών να συγκρατηθούν τα κόστη απέδωσε με αποτέλεσμα τα κέρδη EBITDA να εμφανίζουν μικρότερη μείωση κατά 7%. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το 26% των 4.100 επιχειρήσεων είναι ζημιογόνο σε επίπεδο κερδών EBITDA και το 36% αυτών είναι ζημιογόνο σε επίπεδο Κερδών προ Φόρων.

Ενδεικτικό ακόμη είναι το ότι το 54% των 4.100 εταιρειών είχε το 2009 αρνητική μεταβολή, δηλαδή παρουσίασε χειροτέρευση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το 2008. Τα δε παραπάνω ποσοστά αναμένεται να επιδεινωθούν μια και έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες με αρνητικότερα οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους προς το τέλος της προθεσμίας (15/6/2010).