Εμφανή άνοδο στη ζήτηση για ορκωτούς λογιστές από την αγορά εργασίας παγκοσμίως έδειξε ο ετήσιος απολογισμός του ACCA (Παγκόσμιο Σώμα Ορκωτών Λογιστών & Ελεγκτών).

Το ACCA, συνεχίζει να βλέπει ανάπτυξη στα μέλη και τους αριθμούς σπουδαστών, γεγονός που αντανακλά την ανάγκη για επαγγελματίες λογιστές, ιδίως μέσα στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών με την παγκόσμια οικονομική ύφεση και η εφαρμογή Νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 276 τιτλούχοι ACCA και 2.000 φοιτητές, ενώ η ζήτηση από εταιρείες για τα τμήματα της οικονομικής διεύθυνσης, της ελεγκτικής και υψηλών τραπεζικών στελεχών είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ζητάει πιστοποιημένα στελέχη για να καλύψει τις ανάγκες της.