Οι γοργόνες έχουν μισό γυναικείο σώμα και μισό ψάρι. Ένας εργοδότης στην Ουαλία θέλει υποψήφιους που είναι εν μέρει «ψάρια».

Εκτός από αυτό, μερικά από τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι και τα εξής: Ικανότητα για υποβρύχιες παραστάσεις, δίπλωμα δύτη, ικανότητα για παρουσιάσεις σε μικρά και μεγάλα γκρουπ, ικανότητα επικοινωνίας με τα Μέσα και τους επισκέπτες, δημόσιες εμφανίσεις και συμμετοχή σε αναμνηστικές φωτογραφίες, επιθυμία να φοράει ένα κοστούμι…γοργόνας, διάδραση με τα θαλάσσια ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των καρχαριών, συλλογή των αυγών που γεννούν τα θαλάσσια πλάσματα, συντήρηση της δεξαμενής των 160.000 λίτρων κ.ά.

Φυσικά, ο εργοδότης είναι ένα θαλάσσιο πάρκο, το Rhyl SeaQuarium και η επιχείρηση δεν θα είχε πρόβλημα να προσλάβει και κάποιον άνδρα να κάνει τον γοργόνο!!!