Τέσσερα στα δέκα στελέχη HR στην Ευρώπη πιστεύουν ότι το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να εμπλέκεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησης, ενώ το 42% υποστηρίζει ότι αν το HR βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί θα ενισχύσει το ρόλο του.

Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων Hewitt Associates. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει ότι μέσα στην επόμενη τριετία η λειτουργία του HR θα μεταβληθεί σημαντικά. Πράγματι, έξι στους δέκα υποστηρίζουν ότι θα αλλάξει η απόδοση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων και το 55% βλέπει εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο το HR διαχειρίζεται την αλλαγή. Πάντως, το 75% του δείγματος πιστεύει ότι η οπτική στα συστήματα αμοιβών και παροχών θα παραμείνει σε γενικές γραμμές η ίδια.

Πηγή: HR Magazine