Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 31986/28.03.2023 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2023, καθορίστηκε ο νέος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο.
Όπως επισημάνθηκε στα πρακτικά της προφορικής διαβούλευσης, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού έτους 2023 ελήφθησαν υπ’ όψη: η μείωση της αγοραστικής αξίας των μισθών ως απόρροια της αύξησης του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία, η αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και η μείωση της ανεργίας. Συνεπώς, για τους υπαλλήλους, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 780€ και για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 34,84€. Η νέα αυτή αύξηση κατά 9,4% αναλύεται ως εξής: άνοδος του μικτού μισθού της τάξεως των 67€ το μήνα, ενώ για το μικτό ημερομίσθιο σημειώθηκε αύξηση κατά 2.99€.

Μάλιστα, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30%. Συνεπώς, ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 234€ υψηλότερος (780€ + 30%). Με άλλα λόγια, ο κατώτατος μισθός σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται στα 1.014€, συν δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Για όλους τους υπόλοιπους, η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας παραμένει «παγωμένη» έως ότου η ανεργία, σε ετήσια βάση, πέσει κάτω από το 10%.
Ειδικότερα, για μισθωτούς με προϋπηρεσία από 3 έως 6 χρόνια ο μικτός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται στα 858€, από 6 έως 9 χρόνια στα 936€, και για μισθωτούς με προϋπηρεσία άνω των 9 ετών ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.014€.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει σε αύξηση και το επίδομα ανεργίας, καθώς αναπροσαρμόζεται στα 19,16€ το ημερήσιο επίδομα και 479,17€ το μηνιαίο, από 17,51€ και 438€ αντίστοιχα που ήταν πριν την 1η Απριλίου 2023. Επίσης, αναπροσαρμόζεται σειρά βοηθημάτων και επιδομάτων, που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ο μισθός των προγραμμάτων νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.ά., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή όταν εργαζόμενοι τίθενται σε διαθεσιμότητα, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.ά.

Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου επαυξάνει και το πλαφόν της αποζημίωσης απόλυσης για υψηλόμισθους εργαζομένους, αφού πλέον η βάση υπολογισμού της αποζημίωσης απόλυσης με χρήση του πλαφόν θα ανέρχεται σε 8361,6€. Τέλος, κατά τον ίδιο τρόπο, αυξάνονται τα μισθολογικά κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος τεκμαίρεται ότι είναι διευθύνων υπάλληλος, αφού βάσει της υπ’ αριθμόν ΦΕΚ Β΄ 90972/15.11.2021 Υπουργικής Απόφασης, τεκμαίρεται ως διευθύνων υπάλληλος, μεταξύ άλλων, εκείνος που αμείβεται με αποδοχές τουλάχιστον εξαπλάσιες του κατωτάτου μισθού.

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε: E: [email protected]
T: 210-6431387, F: 210-6460313