Μετακινήσεις Στελεχών

Dimand: Νέα HR Director η Πέπη Σκορδέλη

Σε διοικητικές αλλαγές προχώρησε η Dimand μετά την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «με σκοπό να αντιμετωπίσει ακόμα πιο αποτελεσματικά τις μελλοντικές προκλήσεις που θα την οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυ...