ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

view all
People Management

Τι ισχύει με την άδεια και το επίδομα αδείας

Δημοσίας τάξεως είναι οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου που αφορούν στην ετήσια άδεια των εργαζομένων με συνέπεια να μην επιτρέπεται, αλλά και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη, ρητή ή σιωπηρή, συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζομένου απ...