Ο Δημήτρης Ζαρκαλής, Managing Director της KSM Human Resources, μίλησε στο HR PROFESSIONAL για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα και τον τρόπο που ο θεσμός της Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συμβάλει ενεργά στη βελτιστοποίησή της, παρουσιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό, και αναλύοντας τα περιθώρια ανάπτυξης που εντοπίζονται στην Ελλάδα.

HR PROFESSIONAL: Ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά σήμερα και πώς μπορεί η Προσωρινή Απασχόληση να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Την τελευταία 3τία ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας είναι η συνεχής μείωση των θέσεων εργασίας. Το πρωτόγνωρο σε αυτό το φαινόμενο είναι ότι αυτή η συνεχόμενη μείωση παρατηρείται σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα θέσεων. Στο παρελθόν, το σύνηθες ήταν να πλήττονταν, για κάποιους λόγους, ένας συγκεκριμένος παραγωγικός κλάδος (π.χ. βιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, τουρισμός κ.λπ.) με αποτέλεσμα να ακολουθεί μια προσωρινή μείωση των θέσεων εργασίας στο πληττόμενο κλάδο. Σε αυτές τις περιπτώσεις με διάφορες κρατικές παρεμβάσεις και με την παροχή οικονομικών κινήτρων επανερχόταν σταδιακά η ισορροπία στην αγορά εργασίας. Σήμερα όμως η αγορά χαρακτηρίζεται από: α. Επιχειρηματική αβεβαιότητα β. Έλλειψη κρατικών οικονομικών πόρων γ. Σημαντικό περιορισμό ταμειακής ρευστότητας και δ. Οριζόντια οικονομική κρίση σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους.

Προσπάθεια όλων των εταιρειών είναι να προσαρμόσουν το λειτουργικό κόστος τους σε σχέση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ζήτησης της αγοράς. Στόχος όλων είναι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των υπολοίπων. Σε αυτή την προσπάθεια τους σημαντικός συνεργάτης αποτελεί ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης. Αξιοποιώντας την ευελιξία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ο κάθε εργοδότης μπορεί να απασχολεί τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων ανάλογα με τον απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο όγκο παραγωγής. Έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της αγοράς με ελεγχόμενο κόστος και με τους καταλληλότερους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό το καταφέρνει χωρίς να εμπλέκεται στις χρονοβόρες διαδικαστικές ενέργειες, δίνοντας έμφαση στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης του.

HR PROFESSIONAL: Ποια θεωρείται ότι είναι η συμβολή της προσωρινής απασχόλησης στην αντιμετώπιση της πολύ υψηλής ανεργίας;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Πολλοί εργαζόμενοι λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης έμειναν άνεργοι μιας και η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά πολύ. Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορούν αυτοί οι πρώην εργαζόμενοι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά από σχετική εκπαίδευση σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

HR PROFESSIONAL: Υπάρχουν πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της Προσωρινής Απασχόλησης; Διακρίνεται κάποια νέα τάση;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Η έκδοση της 4690/12 ΥΑ στην οποία έχουμε άρση ορισμένων περιορισμών χρήσης της προσωρινής απασχόλησης δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης σε κλάδους που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικοί (βιομηχανία και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες). Παράλληλα, με αργούς ρυθμούς βέβαια, ξεκίνησε μια προσπάθεια συνεργασίας ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και την ΕΝΙΔΕΑ. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα ότι αργά αλλά σταθερά οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης θα συμβάλουν με τον τρόπο τους στην προσπάθεια για βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

HR PROFESSIONAL: Ποια είναι τα περιθώρια ανάπτυξης της προσωρινής απασχόλησης στην Ελλάδα;

Δημήτρης Ζαρκαλής: Τα περιθώρια ανάπτυξης της προσωρινής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος ότι το ποσοστό των απασχολούμενων μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης στην Ελλάδα δεν ξεπερνά το 0,1% του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού τη στιγμή που το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό ξεπερνά το 1,5%. Θεωρώ ότι με: α. Την περαιτέρω απενοχοποίηση αυτής της μορφής εργασίας β. Την απάλειψη των περιορισμών χρήσης της προσωρινής απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και γ. Την ενεργή συμμετοχή των ΕΠΑ στα διάφορα προγράμματα δράσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα δοθεί μια πολύ δυνατή ώθηση στο θεσμό της προσωρινής απασχόλησης.