Μνημόνιο συνεργασίας σύναψαν η Baker Tilly Ελλάδος, το ACCA και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πιστοποιώντας την απόφασή τους για σύμπραξη και από κοινού δράση σε πεδία αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το «Professional Path to ACCA» επιτρέπει στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς να πραγματοποιήσουν αμειβόμενη πρακτική άσκηση, διάρκειας τριών μηνών, στην Baker Tilly Ελλάδος, με επιπλέον πληρωμή (εκτός του ΕΣΠΑ) αξίας 200€ τον μήνα, ενώ οι τρεις μήνες αυτοί, θα υπολογίζονται και σαν πρακτική άσκηση του ACCA. Παράλληλα, oι φοιτητές επωφελούνται από την εγγραφή τους στο ACCA Accelerate, με έκπτωση 1000€ στις εννέα απαλλαγές του ACCA, καθώς και την εγγραφή τους.

Τέλος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν προσφορά για θέση πλήρους απασχόλησης στην Baker Tilly Ελλάδος, ως εκπαιδευόμενοι του ACCA καθώς και κάλυψη του κόστους όλων των υπόλοιπων εξετάσεων του ACCA.

«Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτήν την εποικοδομητική αλλά και αμφίδρομα ευεργετική συνεργασία. Η Baker Tilly στηρίζει απεριόριστα την ανάγκη άμεσης συνεργασίας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή και επιχειρηματική κοινότητα, και τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις σημερινές ανάγκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Α. Κλείτου, Διευθύνων Σύμβουλος της Baker Tilly South East Europe.