Σε ένα περιβάλλον γυναικοκρατούμενο, όπως είναι αυτό της TUI Hellas, η πρωτοβουλία «ΥΠΕΡ - πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης» καθίσταται σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Νότα Γιαννακούρα, HR Manager, μίλησε στο HR Professional για την υλοποίηση του προγράμματος και τη δραστηριότητα του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

<‘Σελίδα 1: Το όραμα του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της TUI Hellas και πόσο σημαντικό είναι το τμήμα HR σε μία επιχείρηση όπως η TUI’>
HR Professional: Ποιο είναι το όραμα που διαπνέει το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της TUI Hellas;

Νότα Γιαννακούρα: Η ΤUI Hellas είναι η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδας. Δραστηριοποιoύμαστε στον εισερχόμενο τουρισμό, τα επαγγελματικά ταξίδια, τα ταξίδια αναψυχής και τις υπηρεσίες αεροδρομίων. Διακινούμε κάθε χρόνο περίπου 2.000.000 ταξιδιώτες και έχουμε δίκτυο γραφείων σε 22 τουριστικούς προορισμούς σε όλη την Ελλάδα.

Μπορεί να διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα συστήματα, μπορεί να έχουμε δημιουργήσει πετυχημένες δομές, αυτό που μας κινεί, όμως, και μας φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποί μας

Λόγω της φύσης της εργασίας μας λειτουργούμε με πολύ έντονους ρυθμούς για ένα πολύ σύντομο διάστημα, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Καλούμαστε, σε αυτή τη χρονική περίοδο, λοιπόν, να διεκπεραιώσουμε υποθέσεις για τις οποίες οι περισσότερες επιχειρήσεις αφιερώνουν 12 ολόκληρους μήνες.

Το τμήμα HR της TUI Hellas, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από δέκα χρόνια, αρχικά για την παρακολούθηση των νομικών πλαισίων και τη διαχείριση της μισθοδοσίας, έχει φτάσει σήμερα να λαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες και να διατηρεί σπουδαίο ρόλο μέσα στην επιχείρηση. Η ομάδα μας αποτελείται από στελέχη που θέλουν να είναι εδώ, επιθυμούν την αξιολόγηση και στοχεύουν στη συνεχή βελτίωσή τους. Αυτή τη στιγμή, καλούμαστε να διαχειριστούμε 700 άτομα σε ό,τι αυτό μεταφράζεται (εκπαίδευση, μισθοδοσία, λειτουργικοί τομείς). Παράλληλα, βοηθούμε τη Γενική Διεύθυνση, διατηρώντας τις ισορροπίες και διασφαλίζοντας την επικοινωνία από τους εργαζομένους κάθε βαθμίδας προς αυτή, αναζητώντας λύσεις.

HR Professional: Πόσο σημαντικό κρίνεται το ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση όπως η TUI Hellas;

Νότα Γιαννακούρα: Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για την εταιρεία μας σημαντικό παράγοντα, επειδή μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μόνο με μια καλή ομάδα και συνεργάτες που λειτουργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Για αυτό το λόγο δίνουμε προτεραιότητα στην επένδυση στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μπορεί να διαθέτουμε τα πιο εξελιγμένα συστήματα, μπορεί να έχουμε δημιουργήσει πετυχημένες δομές, αυτό που μας κινεί, όμως, και μας φτάνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποί μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εργαλείο μας είναι οι καλύτερες υπηρεσίες, ώστε να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά.

Για το λόγο αυτό αναζητούμε ποιότητα στους ανθρώπους που προσλαμβάνουμε, ενώ ψάχνουμε διαρκώς για νέα ταλέντα. Στόχος μας είναι η διαρκής πρόοδος και ωριμότητα για τους ανθρώπους μας.

Με την έννοια πρόοδο εννοούμε την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, τη συνεχή δηλαδή εξέλιξή του. Όσον αφορά στην ωριμότητα, με μεγάλη συχνότητα χρησιμοποιούμε το rotation, βοηθώντας το συνεργάτη μας να αποκτά σφαιρικότερη εικόνα για τη δραστηριότητα της εταιρείας.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Οι σπουδαιότερες πρωτοβουλίες που έχει υλοποιήσει το τμήμα HR της TUI Hellas’>
HR Professional: Ποιες είναι οι σπουδαιότερες πρωτοβουλίες που έχετε υλοποιήσει για το προσωπικό σας;

Νότα Γιαννακούρα: Έχουμε αναπτύξει πολυάριθμους τρόπους για να καλλιεργούμε νέες δεξιότητες και να ανανεώνουμε τις ικανότητες του προσωπικού μας. Συσχετίζουμε, διαρκώς, τις προϋποθέσεις και τις ικανότητες του δυναμικού μας στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η διαρκής εκπαίδευση ενισχύει σημαντικά την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου σε όλα μας τα τμήματα, συμμετέχοντας σε διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά και σεμινάρια που διεξάγονται από ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες σε τομείς όπως η εταιρική στρατηγική, το μάρκετινγκ και οι λειτουργίες της βιομηχανίας του τουρισμού.

Στην TUI Hellas δημιουργείται η σωστή και απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική δέσμευση και την ιδιωτική ζωή. Παράλληλα, σε εμάς θα βρει κάποιος τον πιο σημαντικό λόγο για να εκπαιδευτεί κάποιος ή να αρχίσει την καριέρα του κοντά μας

Το τελικό αποτέλεσμα των παραπάνω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη κάθε ατόμου: επειδή η προσωπικότητα και οι ικανότητες είναι αυτά που χρειάζονται για να κερδίσουμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στηρίζουμε τους υπεύθυνους σε όλες τις σημαντικές φάσεις των τμημάτων τους και τους παρέχουμε συμβουλές όποτε τις χρειάζονται, δίνοντας παράλληλα βάρος στην ανάπτυξη προγραμμάτων αξιοποίησης ταλαντούχων νέων εργαζομένων.

Στην TUI Hellas δημιουργείται η σωστή και απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική δέσμευση και την ιδιωτική ζωή. Παράλληλα, σε εμάς θα βρει κάποιος τον πιο σημαντικό λόγο για να εκπαιδευτεί κάποιος ή να αρχίσει την καριέρα του κοντά μας: η προσωπικότητα του καθενός και το ομαδικό πνεύμα δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας, όπου κάθε μέλος του νιώθει απαραίτητο και συνεκτικό στοιχείο του.

Σχετικά με τα θέματα ισότητας, στοχεύoυμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων γυναικών αλλά και στη γενικότερη επαγγελματική ανέλιξη τους. Η TUI Hellas είναι η μοναδική τουριστική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία συμμετείχε σε ειδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο «Θετικές Δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών στις Επιχειρήσεις».

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΤUI Hellas είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα υγείας και αναλαμβάνει την οργάνωση διάφορων ενημερωτικών εκδηλώσεων σε τακτές χρονικές περιόδους για τους υπαλλήλους – εργαζόμενους μας.

Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση με σαφή και έγκυρο τρόπο για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση στα ιατρικά θέματα και η συμβολή μας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνεδρίες για ιατρικά θέματα που έχουν καλύψει τομείς όπως: συχνά γυναικολογικά προβλήματα στην ζωή μιας γυναίκας, πρόληψη και θεραπεία, βλάβες από την ηλιακή ακτινοβολία και καρκίνος του δέρματος, προαγωγή της Προληπτικής Συμπεριφοράς για τον καρκίνο του μαστού, αρτηριακή υπέρταση- πρόληψη και εργασία σε μέσα οπτικής απεικόνισης (computer).
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Οι λόγοι που ώθησαν την εταιρεία να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία “ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης” και τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα’>
HR Professional: Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν να συμμετέχετε στην πρωτοβουλία “ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης”;

Νότα Γιαννακούρα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κέντρισε την προσοχή μου κατά τη δημοσίευση στις εφημερίδες, λόγω του ότι στην εταιρεία είμαστε πάρα πολλές γυναίκες. Από την άλλη, ως μέλος της ομάδας HR ασχολούμαι με όλα τα ζητήματα που αφορούν στις, εκτός εργασιακού χώρου, υποχρεώσεις των γυναικών. Μόλις είδα λοιπόν τη δημοσίευση, θεώρησα ότι ήταν σκόπιμο να υποβάλλουμε αίτηση, καθώς θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για όλες τις εργαζόμενες. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι το 71% των εργαζομένων είναι γυναίκες, ενώ το 48% μη δωδεκάμηνης απασχόλησης.

Η εταιρεία έδωσε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να κερδίσουν και να διδαχθούν εκτός του γραφείου. Τα περισσότερα από αυτά που έμαθαν αφορούν στη δική τους προσωπική εξέλιξη, από την οποία, ωστόσο, ευνοείται και η ίδια η εταιρεία

Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθούσε, ώστε να φέρουμε τον κόσμο μας πιο κοντά. Με αυτό κατά νου, ξεκινήσαμε την υλοποίησή του στα γραφεία μας στην Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Ρόδο. Δυστυχώς, όμως, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του προγράμματος, η πρωτοβουλία έλαβε χώρα μόνο στην Αθήνα.

Θελήσαμε, λοιπόν, να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε περισσότερο στο γυναικείο μας πληθυσμό. Κάναμε την αρχή για τα στελέχη εκείνα που έλαβαν μέρος, ώστε να αξιοποιήσουν τη γνώση και επιμόρφωση που έλαβαν και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε επόμενα προγράμματα στο μέλλον.

Η εταιρεία τους έδωσε τη δυνατότητα να κερδίσουν και να διδαχθούν εκτός του γραφείου. Τα περισσότερα από αυτά που έμαθαν αφορούν στη δική τους προσωπική εξέλιξη, από την οποία, ωστόσο, ευνοείται και η ίδια η εταιρεία. Η συμμετοχή ήταν ενθουσιώδης.

Τα στελέχη που έλαβαν μέρος χωρίστηκαν σε ομάδες και μέσα από την εκπαίδευση γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, κάτι που δεν είχαν την ευκαιρία να κάνουν εντός της εταιρείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο κομμάτι από αυτά που διδάχθηκαν, αφορούσε στη διαχείριση των αλλαγών, κεφάλαιο σημαντικό για την ανάπτυξη του οργανισμού μας.

HR Professional: Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα «ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης»;

Νότα Γιαννακούρα: Το πρόγραμμα της TUI Hellas ονομάζεται «ΥΠΕΡ – πρόγραμμα ίσων ευκαιριών ανάπτυξης» και περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

 • Κατάρτιση με αντικείμενο τα:
  Unused Intelligence – Εγώ και οι άλλοι – Από την απάθεια στη συναισθηματική νοημοσύνη.
  Αποτελεσματική διαχείριση του STRESS.
  Αποτελεσματική διαχείριση του εαυτού μου και των σχέσεων μου.
  Θετική αντιμετώπιση και προσαρμογή στις αλλαγές. Δημιουργική επίλυση προβλημάτων.
  Η εμφάνιση. Οι πραγματικές δυνατότητες που κρύβει η επαγγελματική εμφάνιση.
 • Συμβουλευτική:
  Προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, διαχείρισης άγχους, συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Τα σχέδια της TUI Hellas για το μέλλον, ειδικά υπό τις συνθήκες που επικρατούν αυτή  τη στιγμή και τις δυσοίωνες για το μέλλον προβλέψεις’>
HR Professional: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον, ειδικά υπό τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή και τις δυσοίωνες για το μέλλον προβλέψεις;

Νότα Γιαννακούρα: Προσαρμοστικότητα και ευελιξία είναι η απάντηση στην τωρινή κατάσταση. Αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε, ως τμήμα HR, είναι να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Σίγουρα δεν είμαστε μόνο εμείς εκείνοι που θα λάβουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, αυτό που θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε είναι να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν ομαλότερα στον κόσμο μας ότι μπορεί να μην υπάρξουν αναπροσαρμογές στους μισθούς ή να μη δοθούν μπόνους, όπως άλλοτε. Στο επίκεντρο ωστόσο του ρόλου μας θα είναι να μην πληγεί η θέση και η πορεία των εργαζομένων στην TUI.

Επιδιώκουμε να εμπνέουμε στους εργαζόμενούς μας ένα όραμα που θα χαρακτηρίζεται από πάθος, πίστη και πείσμα, ως τα στοιχεία εκείνα που επιτυγχάνουν την εξέλιξη. Φροντίζουμε η φιλοσοφία αυτή να ξεκινά από τη γενική διεύθυνση και να διαχέεται προς τη βάση

Σε κάθε περίπτωση, στεκόμαστε σε δύο χαρακτηριστικά τα οποία επιδιώκουμε να διατηρούμε μέσα στην ομάδα μας: τη δημιουργικότητα και το πάθος. Κάθε μας εργασία αποσκοπούμε να διαπνέεται με δημιουργικότητα. Δε θέλουμε το χθες να μοιάζει με το σήμερα.

Με οδηγό το πάθος μας, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις ενέργειες που αφορούν στο προσωπικό μας, ίσως όμως χρειαστεί να το κάνουμε με μικρότερο προϋπολογισμό.

Γενικά, επιδιώκουμε να εμπνέουμε στους εργαζόμενούς μας ένα όραμα που θα χαρακτηρίζεται από πάθος, πίστη και πείσμα, ως τα στοιχεία εκείνα που επιτυγχάνουν την εξέλιξη. Φροντίζουμε η φιλοσοφία αυτή να ξεκινά από τη γενική διεύθυνση και να διαχέεται προς τη βάση.

Στις προτεραιότητές μας, τέλος, βρίσκεται η ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας αρχικά μέσω ενός περιοδικού, που θα ενώσει τους εργαζόμενους σε όλα τα γραφεία της εταιρείας μας στην Ελλάδα. Παράλληλα, με στόχο την οικολογική αφύπνιση των εργαζομένων αποστέλλουμε το ηλεκτρονικό περιοδικό eco-newsletter.
<‘here’>