Στην ευρύτερή του διάσταση, το coaching είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και μία στάση απέναντι στους άλλους, όχι απλά μια νέα τάση. Έχει παρουσία στην Αμερική και στην Ευρώπη για περισσότερα από 20 χρόνια και εφαρμόζεται στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 10 χρόνια.

Όμως, εξελίσσεται ταχύτατα και αποκτά όλο και περισσότερη προβολή στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο και την Ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση τόσο στη ζήτηση υπηρεσιών coaching, όσο και στην προσφορά. Το Coaching είναι μία δημιουργική διεργασία στον τομέα της επαγγελματικής, οργανωτικής και προσωπικής εξέλιξης, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μάθηση και την ανάληψη δράσης εκ μέρους του πελάτη για την επίτευξη των στόχων του.

Ο coach χρησιμοποιεί μεθόδους και επαγγελματικές τεχνικές – βάσει κανόνων δεοντολογίας συνδέσμων όπως το HCA-, ώστε ο πελάτης να θέσει προτεραιότητες, να επιλέξει τους στόχους και τους τρόπους με τους οποίους επιθυμεί να τους υλοποιήσει και τελικά να τους πετύχει. Μέσω της δομής και της συνέπειας της διαδικασίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στη σχέση πελάτη-coach, και της υποστήριξης και ενθάρρυνσης από τον coach, το άτομο αυξάνει την αυτογνωσία του, αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του και της επαγγελματικής και προσωπικής του εξέλιξης.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν coaches -εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς- για να αναπτύξουν νέα ταλέντα, να βοηθήσουν τα στελέχη τους να βελτιώσουν την απόδοσή τους, να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες, να προετοιμαστούν για τη διαδοχή και να ανταπεξέλθουν καλύτερα σε προαγωγές, να διαχειριστούν οργανωτικές αλλαγές, να βελτιώσουν διαπροσωπικές σχέσεις ή την αποτελεσματικότητα της διοικητικής ομάδας.

Οι ιδιώτες, από την άλλη, προσλαμβάνουν coach ώστε να κάνουν καλύτερες επιλογές στην καριέρα τους, να διαχειριστούν θέματα όπως το στρες και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής προκειμένου τελικά να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους.

Η αποτελεσματικότητα του coaching, όταν γίνεται από επαγγελματίες, είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με έρευνα του CIPD σε 900 εταιρείες, το 92% των εταιρειών δήλωσε αύξηση των αποτελεσμάτων (bottom line) ως αποτέλεσμα του coaching, το 99% δήλωσε ότι το coaching είχε χειροπιαστά αποτελέσματα στον οργανισμό και το άτομο, ενώ το 96% το χαρακτήρισε ως αποτελεσματικό τρόπο προώθησης της μάθησης. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η απόδοση της επένδυσης (Return On Investment) του coaching φτάνει ως και 529% (Metrix Global Survey).

Ήταν θέμα χρόνου να δραστηριοποιηθούν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες coaches στην Ελλάδα και να τεθεί το ζήτημα της διασφάλισης επαγγελματικών προτύπων, καθώς και της τήρησης ενός παγκόσμια αποδεκτού κώδικα δεοντολογίας.

Το Φεβρουάριο του 2010, η ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου φορέα που φέρνει μαζί τους επαγγελματίες του coaching στην Ελλάδα για την ανάπτυξη του θεσμού και τη θέσπιση υψηλών προτύπων ποιότητας στην άσκησή του, οδήγησε 34 coaches στην ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching (Hellenic Coaching Association).

Αν και ο Σύνδεσμος βρίσκεται υπό ίδρυση (ζήτω το fast track!), αριθμεί ήδη πάνω από 70 μέλη και 200 φίλους. Τα μέλη του είναι επαγγελματίες coaches (business, life, κ.ά.), στελέχη διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού που έχουν το ρόλο εσωτερικού coach, όσοι εκπαιδεύονται στο coaching, καθώς και εταιρείες που ενδιαφέρονται για το coaching, είτε σαν πάροχοι, είτε σαν αποδέκτες.

Το όραμα του συνδέσμου είναι να αποτελεί το σημείο αναφοράς για το coaching στην Ελλάδα, να προδιαγράφει και να διασφαλίζει πρότυπα αριστείας για το επάγγελμα και να δημιουργεί αίσθημα υπερηφάνειας αλλά και συνεχούς αυτοβελτίωσης ανάμεσα στα μέλη του.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη του coaching, η θέσπιση υψηλών προτύπων ποιότητας στην άσκησή του, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση του θεσμού στην Ελλάδα. Με γνώμονα το σκοπό αυτό, τα μέλη του Συνδέσμου ακολουθούν συγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας που καλύπτει θέματα επαγγελματισμού, εμπιστευτικότητας, δεξιότητας, εποπτείας και αναγνώρισης ορίων. Βασικός στόχος, επίσης, είναι η συνεχής ενημέρωση των μελών σχετικά με νέες τάσεις και ερευνητικά δεδομένα στο χώρο του coaching.

Tον περασμένο Ιούνιο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Coaching έγινε μέλος του European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Το EMCC είναι το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό συμβούλιο που προωθεί το coaching και mentoring καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές τους και απαρτίζεται από εκπροσώπους των 21 χωρών-μελών του σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της συμμετοχής του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching στο EMCC, είναι δυνατή και στη χώρα μας μία διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία πιστοποίησης για τους επαγγελματίες του coaching και τα μέλη του HCA πρόσβαση στο πανευρωπαϊκό δίκτυο coaching και mentoring.


Το Σεπτέμβριο εκπαιδεύθηκαν στην Ελλάδα αξιολογητές για το European Individual Accreditation (EIA) και για το European Quality Award (EQA) που αποτελούν την ατομική πιστοποίηση για τους coaches και την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων coaching, αντίστοιχα. Ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα coaching EQA στην Ελλάδα και είναι εφικτό για τους έλληνες coaches να αποκτήσουν την ατομική πιστοποίηση από το EMCC. Πέραν αυτού, ο Σύνδεσμος αγκαλιάζει όλη την κοινότητα του coaching στην Ελλάδα η οποία αποτελείται από επαγγελματίες που προέρχονται από διαφορετικές προσεγγίσεις και διεθνείς συνδέσμους.

Ο Σύνδεσμος παραμένει ανοιχτός σε όλες τις προσεγγίσεις και σχολές coaching που προσφέρουν αξία στο επάγγελμα. Κοινό σημείο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι όλα τα μέλη του HCA, που δραστηριοποιούνται στο coaching, δεσμεύονται να ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του. Οι δράσεις του Hellenic Coaching Association περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή έρευνας για το coaching στην Ελλάδα, τη συνεργασία με άλλους φορείς που αναπτύσσουν εσωτερικά προγράμματα coaching και mentoring, την ανάπτυξη και παροχή ενός προγράμματος προσφοράς coaching σε μη κερδοσκοπικές-μη κυβερνητικές εταιρείες, συναντήσεις γνώσης για μέλη και μη, καθώς και την ανάπτυξη του παραρτήματος του Συνδέσμου στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Διεξάγεται αυτή τη στιγμή πρωτογενής έρευνα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της πρακτικής του coaching στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής, της αναγνωρισιμότητας, των αποτελεσμάτων και της αποδοχής του coaching από την πλευρά των πελατών, των εταιρειών αλλά και των coaches.
  • Στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του προγράμματος Solidarity Coaching σε κοινωφελείς οργανισμούς, σε 20 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και σε κοινωνικούς & περιβαλλοντολογικούς ακτιβιστές. Το πρόγραμμα αυτό είναι σε φάση υλοποίησης με την εθελοντική συμμετοχή έμπειρων coaches οι οποίοι θα υποστηρίξουν αφιλοκερδώς τον κάθε φορέα, μέσω της ενδυνάμωσης των στελεχών τους, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους αλλά και της προσωπικής τους ανάπτυξης, η οποία ενδυναμώνει τη δέσμευση στο έργο τους.
  • Μέσα στο 2011 αναμένεται να ξεκινήσουν οι συναντήσεις γνώσης, οι οποίες ανά δίμηνο θα φιλοξενούν έλληνες και ξένους coaches και άλλους επαγγελματίες για να μοιραστούν τη γνώση τους και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη των coaches, αλλά και τη διεύρυνση του διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών (coaches, πελάτες, sponsors, επιστημονική κοινότητα, κ.ά.). Ένα από τα πρώτα θέματα που θα αναπτυχθούν θα αφορά στη Δεοντολογία του coaching, ενώ το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις μορφές coaching – executive, εσωτερικό, life, κλπ.
  • Έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλους φορείς και συνδέσμους στην Ελλάδα, με στόχο τη συνεργασία και τη μεταφορά γνώσης. Αρκετοί φορείς δημιουργούν εσωτερικά προγράμματα mentoring ή/και coaching και το HCA επιθυμεί να οργανώσει παρουσιάσεις στα μέλη τους και να τους υποστηρίξει στο σχεδιασμό των εσωτερικών προγραμμάτων τους, βάσει των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.
  • Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού, αναμένεται ότι σύντομα στην ιστοσελίδα του HCA, όσοι αναζητούν υπηρεσίες coaching θα μπορούν να βρουν τα στοιχεία επαφής των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, καθώς και την ειδικότητα του κάθε coach. Επίσης, ετοιμάζονται οδηγοί για την επιλογή του κατάλληλου coach τόσο για εταιρείες, όσο και για ιδιώτες.
  • Τέλος, το παράρτημα της Κύπρου αναμένεται να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο του 2011. Ήδη 10 περίπου coaches στην Κύπρο είναι μέλη του HCA και στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενεργό και δραστήριο δίκτυο για την ανάπτυξη του θεσμού και τη θέσπιση υψηλών προτύπων ποιότητας στην άσκησή του και στη Μεγαλόνησο.

Σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης, αλλαγών και ανακατατάξεων στην ελληνική κοινωνία, καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις οι οποίες πέρα από αυξημένο στρες, μας δημιουργούν προβληματισμούς και προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

Το coaching έρχεται να καλύψει μία πραγματική ανάγκη υποστήριξης στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Ο ρόλος του Ελληνικού Συνδέσμου Coaching είναι να διασφαλίσει την ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη του coaching στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην έρευνα coaching του HCA, επισκεφτείτε το: www.hca.com.gr.