Σε μία εποχή κοινωνικής ανασφάλειας και «εκπτώσεων» στις δημόσιες ασφαλιστικές παροχές και την υγειονομική περίθαλψη, ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων εργαζομένων δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας ενάντια στην κρίση, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο ενδυνάμωσης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Η κοινωνική ασφάλιση και η υγειονομική περίθαλψη για όλους τους ανθρώπους, εργαζόμενους και μη, αποτελούσε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, μία αναμφισβήτητη κατάκτηση. Σήμερα, ζούμε σε μία εποχή που οι παροχές των κοινωνικών φορέων συνεχώς υποβαθμίζονται ενώ η αβεβαιότητα αποτελεί το κυρίαρχο συναίσθημα για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, διανύει μία περίοδο δοκιμασιών και δέχεται συνεχείς απειλές ενώ παρά το υψηλό της κόστος, αδυνατεί σε μεγάλο βαθμό να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζομένων.

Η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σήμερα, αισθάνεται τρόμο και μόνο στην ιδέα να χρειαστεί, εξαιτίας κάποιου (σοβαρού ή λιγότερου σοβαρού) προβλήματος υγείας, δικό του ή μελών της οικογένειάς του, να βρεθεί αντιμέτωπο με το δημόσιο σύστημα υγείας. Το κόστος για τις υπηρεσίες αυτές γίνεται όλο και πιο υψηλό, βάζοντας φραγμούς ή περιορισμούς στην πρόσβαση.

Τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία έχουν εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή στις δαπάνες του Ιδιωτικού Τομέα, καλύπτοντας λιγότερο από το 10% του κόστους νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έρχεται να συμπληρώσει τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος.

Ειδικά στη χώρα μας, η συμπληρωματική κάλυψη με ένα ιδιωτικό πρόγραμμα υγείας προέρχεται από την ανάγκη του ασφαλισμένου να έχει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, τη στιγμή που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, να χαίρει αξιοπρεπούς αντιμετώπισης καθ’ όλη τη διάρκεια της φροντίδας αλλά και να περιορίσει τον οικονομικό κίνδυνο που αναλαμβάνει, σε περίπτωση ασθένειας, που απαιτεί υψηλού κόστους θεραπεία και φροντίδα αποκατάστασης. Η ανάγκη ενίσχυσης των εργαζομένων και ελαχιστοποίησης της αρνητικής ψυχολογίας και ανασφάλειας, θεωρείται επιτακτική.

Συνθήκες σαν κι αυτές, σε συνδυασμό με την ανάγκη ευελιξίας και παροχής κινήτρων στον εργασιακό χώρο, όπως αυτός διαμορφώνεται στην ελληνική πραγματικότητα, έχουν οδηγήσει στην ευρεία εφαρμογή της ομαδικής ασφάλισης προσωπικού μίας επιχείρησης. Η παροχή της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων στην επιχείρηση από τον ίδιο τον εργοδότη, αν και δεν προβλέπεται νομοθετικά, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική κατά τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζεται πλέον ευρύτατα σε πολλές εταιρείες, με πολύ θετικές εντυπώσεις.

Η κατάσταση στην Ελλάδα
«Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ώριμος θεσμός στην Ελλάδα, με 60 έτη προϊστορία και εξυπηρετεί σήμερα τις ασφαλιστικές ανάγκες 1.500.000 ανθρώπων (εργαζομένων και των οικογενειών τους)» αναφέρει η Πόπη Αναγνωστοπούλου, Διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλειών της MetLife Alico και συμπληρώνει:

«Σήμερα, εκτός των μεγάλων πολυεθνικών και ελληνικών οργανισμών που παραδοσιακά παρέχουν Ομαδική Ασφάλιση, η μικρομεσαία επιχείρηση αναγνωρίζει, επίσης, τη σπουδαιότητά της και την χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο. Ακόμα, συχνά επιλέγεται από εταιρείες του Δημοσίου και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως αυτοί της Ενέργειας, της Πληροφορικής και των Υπηρεσιών».

Ο συγκεκριμένος κλάδος καταγράφει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία τρία χρόνια και παρά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε αναθεώρηση των παροχών τους προς τους εργαζόμενους, η εταιρική ομαδική ασφάλιση ακολουθεί μία σταθερή ή ακόμα και ανοδική πορεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), παρά το κλίμα συγκράτησης των μισθολογικών αυξήσεων που επικρατεί στις μεγάλες επιχειρήσεις, η αγορά των ομαδικών ασφαλίσεων, κινήθηκε ανοδικά το πρώτο τρίμηνο του 2010, καταγράφοντας άνοδο εργασιών της τάξης του 30%. Το 2009, η αγορά των ομαδικών προγραμμάτων ζωής και υγείας ανήλθε σε 366 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας 6.888 επιχειρήσεις και 3,4 εκατομμύρια εργαζόμενους ενώ η αγορά των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ανήλθε στα 270 εκατ. ευρώ καλύπτοντας 739 επιχειρήσεις και 119,4 χιλιάδες εργαζόμενους.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι στα 3,4 εκατομμύρια άτομα που εμφανίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠ.Ε.Ι.Α., να καλύπτονται από ομαδικά προγράμματα υγείας και ζωής, ανήκουν και οι δανειολήπτες που οι τράπεζες ασφαλίζουν μέσω ομαδικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα, η πραγματική corporate αγορά, να περιορίζεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών σε 1,5 εκατομμύριο περίπου ασφαλισμένους, πλέον των 119 χιλιάδων που είναι ασφαλισμένοι μέσω ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

(Σημειώνεται ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. που είχε την ευθύνη της εποπτείας των εταιρειών του ασφαλιστικού κλάδου, καταργήθηκε από 1/12/2010 και πλέον η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών, με τον ν. 3867/2010, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδας, υποκαθιστώντας, ως επί το πλείστον, στις αρμοδιότητές της, την ΕΠ.Ε.Ι.Α., νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών).


Τι ομαδικά προγράμματα προσφέρονται;
Οι εταιρικές ομαδικές ασφαλίσεις, απευθύνονται σε έναν αριθμό ατόμων που ανήκουν σε έναν οργανισμό ανεξαρτήτως μεγέθους. Πρόκειται για πρακτικές που προσφέρονται από τους εργοδότες ως benefit στους εργαζόμενους. Ο ομαδικές ασφαλίσεις παρέχουν ακριβώς ότι και οι ατομικές ασφάλειες αλλά με αρκετά μικρότερο κόστος, λόγω κυρίως των χαμηλών εξόδων διαχείρισης.

Τα κυριότερα ομαδικά προγράμματα που προσφέρονται σε επιχειρήσεις είναι:
Ασφάλιση Υγείας-ιατρικής περίθαλψης
Η ανεπάρκεια των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και οι χαμηλού επιπέδου συνθήκες περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν καταστήσει τον συμπληρωματικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως την καλύτερη λύση για τον ασφαλισμένο που επιθυμεί να αισθανθεί ασφαλής. Αυτού του είδους η ομαδική ασφάλιση, περιλαμβάνει έξοδα νοσηλείας, εξωνοσοκομειακές δαπάνες, ετήσιο προληπτικό έλεγχο, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα κτλ.

Ασφάλιση συνταξιοδότησης
H εταιρεία μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Έτσι, προσφέρονται προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός Κεφαλαίου Συνταξιοδότησης μέσω της καταβολής καθορισμένων εισφορών και οι τελικές παροχές καταβάλλονται με τη μορφή σύνταξης ή εφάπαξ, προγράμματα αναπλήρωσης εισοδήματος που προστατεύουν το βιοτικό επίπεδο του ασφαλισμένου και ενισχύουν το συνταξιοδοτικό του εισόδημα κτλ.

Ασφάλιση ζωής
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του ή σε άλλο διάστημα που έχει προσυμφωνηθεί, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εισπράξουν ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι το ίδιο για όλους τους ασφαλισμένους ή να διαφέρει κατά κατηγορία.

Ασφάλιση θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα
Τα εργατικά ατυχήματα, αποτελούν δυστυχώς μία θλιβερή πραγματικότητα. Με αυτού του είδους την ασφάλεια, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα, καταβάλλεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο της κάλυψης. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα, το κεφάλαιο της κάλυψης καταβάλλεται στον ασφαλισμένο και σε περιπτώσεις μόνιμης μερικής ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται ποσοστό του ποσού της ολικής ανικανότητας σύμφωνα με αυτό που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο.

Ασφάλιση προσωρινής ολικής ανικανότητας
Η παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο όταν καθίσταται ολικά ανίκανος για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Στο συμβόλαιο προσδιορίζεται το ποσό ή το ποσοστό των αποδοχών που θα καταβάλλεται, με την μορφή μηνιαίας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης, το διάστημα μέχρι το οποίο θα καταβάλλεται, καθώς και η ημέρα από την οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Πλεονεκτήματα ομαδικής ασφάλισης
Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού σε έναν ιδιωτικό φορέα, είναι μία έμμεση κοινωνική παροχή της επιχείρησης προς τον εργαζόμενο προσφέροντάς του μία ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη.

Τα πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλίσεων είναι αρκετά και αφορούν τόσο την επιχείρηση όσο και τους άμεσα ωφελούμενους αυτής της παροχής που είναι οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, δεδομένου ότι την «καρδιά» της επιχείρησης αποτελούν οι άνθρωποί της, η μέριμνα για ομαδική ασφάλιση αποτελεί εγγύηση και για την ίδια την επιχείρηση. Η παροχή ομαδικών ασφαλίσεων δίνει μία αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλει στο κύρος της εταιρείας, στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της και την διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές της.

Επιπλέον, η παροχή αυτή, συμβάλλει στη δημιουργία και την ενίσχυση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζομένους και αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα, μέσω της μεγαλύτερης ασφάλειας που αισθάνονται οι εργαζόμενοι και της παράλληλης μείωσης του άγχους, αυξάνεται η εργασιακή ικανοποίηση και κατ’ επέκταση η παραγωγικότητα.

Τέλος, η ομαδική ασφάλιση προσφέρει πολλά και στοιχίζει ελάχιστα για την επιχείρηση καθώς το ασφάλιστρο αναγνωρίζεται από την εφορία σαν παραγωγική δαπάνη της επιχείρησης. Έτσι, τα ασφάλιστρα θεωρούνται παραγωγικά έξοδα της εταιρείας και από τα ακαθάριστα έσοδα, εκπίπτει ένα ποσό της τάξεως μέχρι 1.500 ευρώ το χρόνο ανά ασφαλισμένο εργαζόμενο, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο, τα φορολογικά οφέλη της εταιρείας.

Όπως αναφέρει και η Π. Αναγνωστοπούλου «η Ομαδική Ασφάλιση για την επιχείρηση είναι παροχή υψηλής ανταποδοτικότητας που φοροαπαλλάσσεται, ενισχύει την παραγωγικότητα και τονώνει το Κοινωνικό Πρόσωπό της. Στα άμεσα οικονομικά οφέλη εντάσσονται, επίσης, η κάλυψη σοβαρών περιστατικών της ζωής του Εργαζόμενου σε περίπτωση μίας Σοβαρής Ασθένειας ή ενός Ατυχήματος».

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις υγείας εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργαζόμενους. Τα πλεονεκτήματα της παροχής αυτής για τους εργαζόμενους είναι ποικίλα. Καταρχάς, με την παροχή αυτή, αισθάνονται μία επιπλέον σιγουριά, καθώς ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας των ίδιων και των οικογενειών τους.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι στα ομαδικά προγράμματα υγείας, συνήθως δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να ασφαλίσει και τα μέλη της οικογένειάς του με πολύ χαμηλό κόστος. Όσον αφορά το εργασιακό πλαίσιο, αισθάνονται ότι απασχολούνται σε μία επιχείρηση που αναγνωρίζει και σέβεται τους ανθρώπους της, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια.

Παράλληλα η παροχή αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο παρακίνησης για τους εργαζόμενους και κίνητρο για παραμονή στην εταιρεία καθώς προωθείται η αφοσίωσή τους. Τέλος, μέσω των ομαδικών ασφαλίσεων, ενισχύεται έμμεσα το εισόδημα των εργαζομένων.


Αυξημένη ζήτηση για ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα
Σε έρευνες που κατά καιρούς διεξάγονται σχετικά με τις παροχές που θεωρούν πιο σημαντικές οι εργαζόμενοι, η ομαδική ασφάλιση κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεών τους. Συγκεκριμένα, ο ομαδική ασφάλιση υγείας και η ασφάλεια ζωής, αναπηρίας, ατυχήματος φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις ενώ τα συνταξιοδοτικά προγράμματα βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πιο σημαντικών παροχών.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις με τις οποίες επωφελούνται οι εταιρείες που προσφέρουν ομαδική ασφάλιση στο προσωπικό τους, δικαιολογεί την αυξημένη ζήτηση για αυτή την παροχή. Επιπλέον, στην αυξημένη αυτή ζήτηση, φαίνεται να συμβάλει φυσικά και η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που επικρατεί για το μέλλον των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η αξία των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων. Και αυτό, αποτελεί μία θλιβερή πραγματικότητα όχι μόνο για την «προβληματική» ελληνική οικονομία.

Στη Μ. Βρετανία, η αναζήτηση προϊόντων προστασίας μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων και των «προϊόντων ζωής» σημείωσε αύξηση σύμφωνα με μετρήσεις που έκανε η ιστοσελίδα www.Unbiased.co.uk. Συγκεκριμένα, οι Online αναζητήσεις για προϊόντα «protection», αυξήθηκε κατά 39% από την αρχή του 2010 ενώ η αναζήτηση για «group protection» κατά 89%. Τα στοιχεία αυτά, αποκαλύπτουν ότι σε μία εποχή οικονομικής αβεβαιότητας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να εξασφαλίσουν οικονομικά τα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Παράλληλα, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι και οι εταιρείες αναζητούν τις διαθέσιμες επιλογές ομαδικών ασφαλίσεων των εργαζομένων τους, προκειμένου να τους παρέχουν μία πρόσθετη αίσθηση ασφάλειας (σημειώνεται ότι στον όρο «προστασία» συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια ζωής προσώπων, εταιρειών, η προσωπική προστασία κτλ.).

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων. Σύμβαση υπέρ τρίτου
Ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης, διαθέτοντας εξειδίκευση και τεχνογνωσία, προσφέρει ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις, που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων. Με την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μίας εταιρείας, ιδρύονται περισσότερες ασφαλιστικές σχέσεις, μία για κάθε ασφαλισμένο εργαζόμενο. Όλες φυσικά οι ασφαλιστικές σχέσεις, πηγάζουν από την ίδια ασφαλιστική σύμβαση η οποία καταρτίζεται αφ’ ενός από τον εργοδότη για λογαριασμό των εργαζομένων και αφετέρου από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία.

Έτσι, αν και η σύμβαση καταρτίζεται από τον ίδιο τον εργοδότη, η ασφαλιστική εταιρεία έχει ως αντισυμβαλλόμενους όλους τους ασφαλισμένους εργαζόμενους και δημιουργούνται σχέσεις τόσο μεταξύ του ασφαλιστή και του εργοδότη, όσο και μεταξύ του ίδιου του εργοδότη και των εργαζομένων, με την κάθε σχέση να διέπεται από διαφορετικό πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Η σχέση ασφαλιστή και εργοδότη διέπεται από τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης και τον Εμπορικό Νόμο και με βάση αυτά, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλιστή τα ασφάλιστρα. Η σχέση εργοδότη και ασφαλισμένου εργαζόμενου, διέπεται από την σύμβαση εργασίας, που έχει συναφθεί μεταξύ τους και βάσει αυτής, ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα προσδοκίας επί του ασφαλίσματος.

Με αυτή την έννοια, η ομαδική ασφάλιση χαρακτηρίζεται ως γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Στην πράξη, η σημασία του χαρακτηρισμού αυτού εντοπίζεται στο ότι ο εργαζόμενος, αποκτά άμεσο και αποκλειστικό δικαίωμα να απαιτήσει από τον ασφαλιστή τη συμφωνηθείσα αποζημίωση (ασφάλισμα), εφόσον συντρέξουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις που ορίζονται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η ασφαλιστική σχέση εξελιχθεί απρόβλεπτα εξαιτίας του εργοδότη, όταν δεν καταβάλλει τα ασφάλιστρα στον ασφαλιστή, τότε ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος να χάνει το δικαίωμά του να στραφεί κατά του ασφαλιστή.

Έπειτα, το αν ο εργαζόμενος θα μπορέσει να στραφεί κατά του εργοδότη και να ζητήσει αποζημίωση, εξαρτάται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ τους και τους όρους της. Ο ομαδική ασφάλιση, ακριβώς επειδή δεν προβλέπεται νομοθετικά, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην «επιχειρησιακή συνήθεια», η οποία διαμορφώνεται στο χώρο μίας επιχείρησης και η οποία, αν και δεν έχει την ισχύ της έγγραφης συμφωνίας, αποτελεί τη βάση σιωπηρής συμφωνίας από την οποία γεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Το κόστος της Ομαδικής Ασφάλισης εξαρτάται από τον αριθμό των ασφαλιζόμενων, την ηλικία τους, το ύψος των αποδοχών τους και το είδος των καλύψεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το κατ’ άτομο κόστος μίας Ομαδικής Ασφάλισης, είναι χαμηλότερο από μια ατομική ασφάλιση με τις ίδιες καλύψεις. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των διαχειριστικών εξόδων.

Ο υπολογισμός του κόστους (τιμολόγηση) γίνεται με βάση στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο, η ειδικότητα, ο μισθός, η οικογενειακή κατάσταση, η προϋπηρεσία (εφόσον πρόκειται για συνταξιοδοτικό πρόγραμμα) κτλ. Σε γενικές γραμμές, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για την ασφάλιση μίας ομάδας σε σχέση με την ατομική.


Πώς επιλέγεται ο πάροχος;
Ένα σύγχρονο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης πρέπει να είναι ευέλικτο και να βασίζεται στις σημερινές πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων. Μόνο έτσι, και σε συνδυασμό με την παροχή του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ανταποδοτική και προσβάσιμη παροχή για τον εργαζόμενο.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να προβούν σε ομαδική ασφάλιση πρέπει προηγουμένως να ενημερωθούν σχετικά με τα προσφερόμενα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών και να αναλύσουν προσεκτικά τις υπηρεσίες προτού αποφασίσουν ποιο ειναι αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

Είναι σημαντικό να εξετάζονται κριτήρια όπως η σοβαρότητα, η φερεγγυότητα και το κύρος της εταιρείας, η πείρα και η παρουσία της στην αγορά, να αξιολογείται το πελατολόγιο που διαθέτει και αν είναι δυνατόν, να ερευνάται κατά πόσο έχουν μείνει ικανοποιημένοι οι υπάρχοντες πελάτες τους από τις υπηρεσίες και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν.

«Η αξιοπιστία και η εμπειρία της εταιρείας, οι άνθρωποι και οι διοικητικές δομές του παρόχου έχουν πρωταρχική σημασία στην αξιολόγηση. Εξίσου σημαντικά είναι η θέση του στην αγορά (μερίδιο) και η κεφαλαιακή του βάση και επάρκεια. Ακόμα, οι δυνατότητές του για ευέλικτες διευρυμένες λύσεις (π.χ. Δίκτυα Υγειονομικών Υπηρεσιών), καθώς και η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, είναι ακόμα μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την τελική απόφαση συνεργασίας με κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία» αναφέρει σχετικά η Π. Αναγνωστοπούλου.

Επιπλέον, ο συνεργάτης στον οποίο θα εμπιστευτούν οι εταιρείες την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, και τα προγράμματα που προσφέρει να μπορούν να προσαρμοστούν στα μέτρα κάθε επιχείρησης, διαθέτοντας ευελιξία, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Viewpoint: Ομαδικές Ασφαλίσεις: Μία ανταγωνιστική εταιρική παροχή
Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μία επιχείρηση για να έχει ανταγωνιστικές εταιρικές παροχές, δεν είναι ούτε το μέγεθός της ούτε ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, αλλά το πόσο θεωρεί ως πυρήνα τους ανθρώπους της, έτσι ώστε να τους ανταμείβει και να τους αναγνωρίζει. Μία από τις ισχυρότερες εταιρικές παροχές και κίνητρα παραγωγικότητας που μπορεί να προσφέρει είναι οι Ομαδικές Ασφαλίσεις.

Μία παροχή που αναμφισβήτητα αναγνωρίζεται από τους εργαζόμενους με αποτέλεσμα να αισθάνονται την προστασία για τους ίδιους και την οικογένειά τους και την αναγνώριση και το σεβασμό που τους αξίζει. Τα είδη ομαδικών ασφαλίσεων έρχονται σε πολλές μορφές και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης που ήδη ισχύουν στη χώρα. Σε διάφορες μορφές όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ασφάλιση ατυχημάτων ή και συμπληρωματική σύνταξη είναι κάποιες από τις πιο ελκυστικές, που ειδικότερα στους κρίσιμους μήνες που περνάει η χώρα μας αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι η παροχή των ομαδικών ασφαλίσεων τείνει να μην αναγνωρίζεται από τις επιχειρήσεις όσο θα έπρεπε και θεωρείται μόνο συμπληρωματική παροχή προς τους εργαζόμενους και όχι τόσο ως αναπτυξιακό εργαλείο για την ίδια την επιχείρηση μακροπρόθεσμα. Σε συνδυασμό με την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται η τάση άρνησης παροχής ομαδικών ασφαλίσεων.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν μπορεί να ασφαλίσει όλο το προσωπικό της, θα μπορούσε να προβεί στην ασφάλιση εργαζομένων των οποίων η εργασία θεωρείται υψηλής επικινδυνότητας, όπως υπαλλήλους εξωτερικών εργασιών, εργαζόμενους που εργάζονται σε εργοστάσιο, αποθήκη κ.ά.

Η επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων, τονώνει την εμπιστοσύνη τους και συμβάλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος και μελλοντικής ανάπτυξής της. Οι ομαδικές ασφαλίσεις θα δίνουν μία αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και θα ενισχύουν σημαντικά την εικόνα της επιχείρησης.

Γιάννα Τριανταφύλλου, Human Resources Executive, Liberis Publications S.A.


Case Study: Το κοινωνικό πρόσωπο των επιχειρήσεων
Τα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα αξιολογούνται από τους εργαζόμενους ως μία από τις σημαντικότερες εταιρικές παροχές και οι εταιρείες που τις προσφέρουν αναδεικνύουν τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα και διαμορφώνουν ευρύτερα ένα κοινωνικό πρόσωπο. Τα συνηθέστερα ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα είναι: Ομαδικά Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης: αποτελούν την πιο διαδεδομένη ασφαλιστική παροχή και συνήθως καλύπτουν έξω-νοσοκομειακά και νοσοκομειακά έξοδα, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, ετήσιο check up, επίδομα απώλειας εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα κ.ά.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν αυτά τα προγράμματα στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για έναν εργαζόμενο. Σε αυτή την περίπτωση αφενός εξασφαλίζεται οικονομικά ο εργαζόμενος και αφετέρου προστατεύεται ο εργοδότης από την πιθανή ανάγκη κάλυψης υψηλών εξόδων σε κατάσταση μεγάλης οικονομικής ανάγκης για λόγους υγείας. Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Ανικανότητας: πρόκειται για τη συνηθέστερη παροχή που ακολουθεί τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Καλύπτει περιπτώσεις μερικής ή ολικής ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, ως συνήθως με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος.

Σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου το επίδομα δίνεται στον/στους δικαιούχους που έχουν οριστεί από τον εργαζόμενο. Αποτελεί μία παροχή με ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς σε περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου του εργαζομένου, τα μέλη της οικογένειας καλούνται να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση η οποία συνοδεύεται από σημαντική μείωση πόρων. Συνταξιοδοτικά προγράμματα: αποτελούν μια συνεχώς ανερχόμενη παροχή στα επίπεδα προτίμησης των εργαζομένων.

Τους βασικότερους λόγους αποτελούν η αβεβαιότητα για το μέλλον όσον αφορά τις συντάξεις από τα εκάστοτε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και η υποβάθμιση του εισοδήματος και αντίστοιχα του επιπέδου ζωής των στελεχών που συνταξιοδοτούνται. Συνταξιοδοτικά προγράμματα συναντάμε ως επί το πλείστον σε πολυεθνικές εταιρείες και σε πολλές περιπτώσεις είναι παροχή που δίνεται ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο των εργαζομένων.

Οι δύο κύριες κατηγορίες είναι τα προγράμματα καθορισμένης εισφοράς (defined contribution plans) και τα προγράμματα καθορισμένης παροχής (defined benefit plans). Τα προγράμματα καθορισμένης εισφοράς λειτουργούν σαν αποταμιευτικά προγράμματα και υπάρχει ατομικός λογαριασμός για κάθε εργαζόμενο.

Ο εργοδότης είναι σε θέση να ελέγχει απόλυτα τις οικονομικές υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι προσφέρει ένα ποσοστό επί του μισθού του εργαζομένου. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συμμετοχής και από τον εργαζόμενο καταβάλλοντας κάποιο ποσοστό.  Στα προγράμματα καθορισμένης παροχής η εταιρεία καταβάλλει εισφορές οι οποίες υπολογίζονται βάσει παραμέτρων όπως το μισθολογικό επίπεδο, το ηλικιακό δεδομένο, το ποσοστό προσλήψεων / αποχωρήσεων των εργαζομένων κ.ά.

Σταύρος Καλλιάνης, Regional HR and SFE Manager, LEO Pharma

Case Study: Η Ομαδική Ασφάλιση στα Εκπαιδευτήρια Δούκα
Η καρδιά των Εκπαιδευτηρίων Δούκα είναι οι άνθρωποί μας! Η υπόσχεση για «ποιότητα» στις υπηρεσίες μας στηρίζεται στο γεγονός ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό επιτελείο ανθρώπων από κορυφαίους στον τομέα τους λειτουργούς και επαγγελματίες.

Ο Οργανισμός μας απασχολεί 540 άτομα, τα οποία είναι και ο πρωταρχικός παράγοντας για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Βασιζόμαστε στους ανθρώπους μας, στον ενθουσιασμό τους, την αφοσίωσή τους και τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και εξέλιξης, σε ένα ευχάριστο και οικογενειακό περιβάλλον εργασίας που προάγει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση, το χαμόγελο και την επαγγελματική ευσυνειδησία.

Το σύστημα παροχών που έχουμε αναπτύξει προσφέρει στον οργανισμό και τον εργαζόμενο πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήματα. Δίνει κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας, συμβάλλει στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και οδηγεί στη βελτιστοποίηση της ατομικής, αλλά και συνολικής απόδοσης του οργανισμού. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται, αποσκοπούμε να επιβραβεύουμε όλο το προσωπικό για την απόδοση και τη συνεισφορά του.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, όπου η κρατική πρόνοια είναι ελλιπής, αλλά και η συνταξιοδοτική προσδοκία των εργαζομένων βαίνει διαρκώς μειούμενη και αμφίβολη, οι Ομαδικές Ασφαλίσεις αναδεικνύονται ως μια από τις πιο σημαντικές παροχές.Ανάμεσα στα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών, από την παροχή Ομαδικών Ασφαλίσεων προς τους εργαζόμενους, περιλαμβάνονται ειδικότερα, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την εταιρική φήμη, η ικανοποίηση των εργαζομένων, η προστασία αυτών, αλλά και η ενδυνάμωση της αφοσίωσης εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να αναπτυχθούν σε ένα πρωτόγνωρο και ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον αλλά και τα φορολογικά κίνητρα.

Από πλευράς των στελεχών και εργαζομένων, η υψηλή προσλαμβανόμενη αξία της Ομαδικής Ασφάλισης προκύπτει μέσα από το αίσθημα ικανοποίησης που τους προσφέρει η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η ευκαιρία αξιοπρεπούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, η σιγουριά επαρκών καλύψεων για απώλεια ζωής και αναπηρία ή για απώλεια μηνιαίου εισοδήματος, αλλά και το δικαίωμα σε αξιοπρεπή συνταξιοδότηση μέσω σύγχρονων αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Αναφερόμενοι ειδικότερα στα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος για την επιχείρησή μας, ως σημαντικότερα επισημαίνονται το ισχυρό brand name και η αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας που το παρέχει.

Η κεφαλαιακή επάρκεια αυτής, η εμπειρία και τεχνογνωσία της στο σχεδιασμό και διαχείριση Ομαδικών Ασφαλίσεων, η δυνατότητα αυτής για δημιουργία εξειδικευμένου tailor-made ασφαλιστικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες και επιθυμίες μας αλλά και η δυνατότητα ποιοτικής εξυπηρέτησης από τα στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας, αποτελούν επιπλέον κριτήρια επιλογής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως έχει σχεδιαστεί, στο πλαίσιο της ποιοτικής φροντίδας προς το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου μας, καλύπτει απώλεια ζωής, ανικανότητα από ατύχημα, αναπλήρωση μηνιαίου εισοδήματος, νοσοκομειακές δαπάνες (δευτεροβάθμια περίθαλψη), ιατροφαρμακευτικές δαπάνες- εξωνοσοκομειακές δαπάνες (πρωτοβάθμια περίθαλψη), επιδοματικές παροχές και επείγουσα μεταφορά ασθενούς, προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις ανάγκες των εργαζομένων μας αλλά και μελών των οικογενειών τους.

Σίσσυ Θεριού, Διοικητική Διευθύντρια  & Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαιδευτηρίων Δούκα