Στις 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Συνάντηση Γνώσης του Hellenic Coaching Association / EMCC Greece με θέμα «Ethical Challenges in Coaching.

Εισηγητής πρόκειται να είναι ο David Clutterbuck, Co-founder and Special Ambassador to the European Mentoring & Coaching Council (EMCC). Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα περισσότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι coaches μπορούν να θεωρηθούν πως εμπεριέχουν κάποιο ηθικό δίλημμα. Αυτό προκύπτει, είτε όταν ως επαγγελματίες ζητείται να πράξουμε αντίθετα με το αξιακό μας σύστημα, είτε όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δικών μας αξιών».

Η συνάντηση θα έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στην αναγνώριση και την αποκωδικοποίηση καταστάσεων που εμπεριέχουν διλήμματα ηθικής. Απευθύνεται σε Coaches, Mentors, Εκπαιδευτές, Διευθυντές, Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού και γενικότερα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται κατανοήσουν και να οριοθετήσουν τα ηθικά διλήμματα που ενδέχεται να προκύψουν εντός μιας σχέσης coaching ή mentoring. Περισσότερες πληροφορίες: www.hca.com.gr.