Η ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων των Διοικητικών Στελεχών της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ήταν ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Leadership Skills # Ηγεσία Διοικητικών Στελεχών», με εισηγήτρια την Χάτζη Σκευοφύλακα, CEO και Founder της Ηatzi Filax Group.

Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε συνολικά 18 ώρες και διεξήχθη υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Κρητικός, συνέβαλε ώστε οι εργαζόμενοι να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε Leadership Skills, Diversity & Inclusion και Time Management. «Μέσα από την Ακαδημία Κρητικός έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε έναν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα στο σύνολο των εργαζομένων μας.

Το τελευταίο πρόγραμμα που υλοποιήσαμε για την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων των Διοικητικών μας Στελεχών ενίσχυσε περαιτέρω την πολύ σημαντική αυτή ομάδα και βοήθησε στο να πετύχουν τόσο τους εταιρικούς όσο και τους προσωπικούς στόχους του καθενός» δήλωσε ο Γιώργος Κατωπόδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.