Σε μία νέα συνεργασία προχώρησαν οι GS και η Hatzi Filax Group, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Εκπαίδευση για την Εμπειρία του Πελάτη (Customer Experience – CX)».

Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, η G-S στηρίζει ενεργά τους ανθρώπους της, επιδιώκοντας την προσωπική τους εξέλιξη και ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεών τους, σχετικά με τη δημιουργία μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελατών.