Τις τελευταίες δεκαετίες σε διεθνές επίπεδο, η εργασία σε ομάδες έχει γνωρίσει μεγάλη αποδοχή από τις εταιρείες και έχει λάβει ουσιαστικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η πολυπλοκότητα και οι συνεχείς αλλαγές που χαρακτηρίζουν την αγορά, έχουν καταστήσει την αποτελεσματική συνεργασία σε ομάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση είναι αυτά που την καθιστούν επιτυχή. Αυτή η παραδοχή μπορεί να ίσχυε πριν από κάποια χρόνια, ωστόσο, η κατάσταση σήμερα είναι αρκετά διαφορετική.

<‘Σελίδα 1: Τι σημαίνει ομάδα και ποια χαρακτηριστικά περιλαμβάνει το χτίσιμο ομάδας’>
Οι άνθρωποι μίας επιχείρησης αποτελούν το άυλο αλλά σημαντικότερο κεφάλαιό της που μπορεί να οδηγήσει έναν οργανισμό στην επιτυχία.

Σε κάθε επίπεδο μίας εταιρείας, από τα ανώτατα στελέχη, τους διευθυντές και τους managers μέχρι τους απλούς εργαζόμενους, σε διεθνή κλίμακα, αυτό που επιδιώκεται είναι η διερεύνηση των τρόπων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας. Παράλληλα, ο σκοπός φαίνεται να είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση των δομών με τρόπο τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη δημιουργία της επιχειρηματικής επιτυχίας. Οι εργοδότες και η ανώτατη διοίκηση φαίνεται να το έχουν συνειδητοποιήσει, καθώς όταν τα άτομα εργάζονται σε ομάδες, τότε όχι μόνο αυξάνεται η παραγωγικότητα αλλά αποδίδεται και αξία στην επιχείρηση.

Τι σημαίνει ομάδα και ποια χαρακτηριστικά περιλαμβάνει το χτίσιμο ομάδας;
Ως ομάδα ορίζεται ένα σύνολο ανθρώπων που σχετίζονται και συνεργάζονται συστηματικά για την επίτευξη κοινών στόχων. Όπως κανένα από τα στοιχεία της φύσης δε δημιουργήθηκε για να είναι μόνο του, έτσι και στον άνθρωπο, η εργασία σε ομάδες αποτελεί ένα έμφυτο χαρακτηριστικό του. Ωστόσο αυτό το εγγενές χαρακτηριστικό, συχνά απαιτεί καλλιέργεια για να αναπτυχθεί. Ειδικά στις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας γύρω από ένα κοινό στόχο και όραμα είναι δυνατό να καλλιεργηθεί μέσα από δραστηριότητες team building.

Η κατανόηση της σημασίας επικέντρωσης στο «εμείς» έναντι του «εγώ», του τρόπου με τον οποίο ο ατομικός ρόλος επιδρά στην επίτευξη των ομαδικών στόχων και η αποσαφήνιση εννοιών όπως «ρόλοι», «συνεργασία», «κατανόηση», «ομαδικότητα» αποτελούν επιδιώξεις του χτισίματος ομάδας. Ο όρος «χτίσιμο ομάδας» αποτελεί, πλέον, αναπόσπαστο μέρος του λεξιλογίου των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μάλιστα, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, έρευνες σε διάφορους κλάδους έχουν δείξει ότι από τα βασικά προσόντα που απαιτούνται από τους υποψήφιους είναι η ικανότητα εργασίας σε ομάδες. Και όχι άδικα, καθώς όταν οι άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα πράγματα από ότι όταν δουλεύουν μόνοι τους.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Πότε το χτίσιμο ομάδας θεωρείται αναγκαίο’>
Πότε το χτίσιμο ομάδας θεωρείται αναγκαίο
Στις εταιρείες που απασχολούνται πολλοί εργαζόμενοι και στις οποίες συχνά δεν υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση, φαίνεται ότι οι ασκήσεις χτισίματος ομάδας θεωρούνται απαραίτητες. Επίσης, σε μία εταιρεία όπου παρατηρούνται προστριβές μεταξύ των μελών μίας ομάδας και που ανταγωνίζονται περισσότερο με αρνητικό παρά με θετικό τρόπο, η συμμετοχή σε μία δραστηριότητα team building μπορεί να άρει τα εμπόδια που ανακύπτουν και που ευθύνονται για τις συγκρούσεις.

Η Νιόβη Καραβούλη, Αν. Διευθύνουσα Σύμβουλος της SPORTCAMP AE, αναφέρει ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες επιλέγουν διάφορες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, οι οποίες έχουν αξιολογήσει ότι θεμέλιος λίθος της επιτυχίας κάθε σύγχρονης επιχείρησης είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Για το λόγο αυτό, συνεχίζει η Ν. Καραβούλη, επενδύουν στη βιωματική εκπαίδευση και τη σύσφιξη των σχέσεων των εργαζομένων τους, με στόχο να διαμορφώσουν ισχυρές ομοιογενείς ομάδες με ενιαία εταιρική ταυτότητα και κοινό όραμα.

Πολύ συχνά σε εταιρείες, παρατηρείται να συμβαίνει το εξής παράδοξο: ενώ ο κύκλος εργασιών είναι αρκετά υψηλός και τα νούμερα των αποτελεσμάτων φαίνονται ικανοποιητικά, κάτι εμποδίζει ή δυσχεραίνει την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο «πεσμένο» ηθικό των εργαζομένων είτε στις περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας ή και σε κάποιον άλλο παράγοντα που «ρίχνει» την ψυχολογία του σημαντικού αυτού κεφαλαίου της επιχείρησης που λέγεται άνθρωπος.

Σ’ αυτό το σημείο ανακύπτει η αναγκαιότητα του team building που στοχεύει στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης και κατανόησης. Οι δραστηριότητες χτισίματος ομάδας, οργανώνονται από τις εταιρείες προκειμένου να αναζωογονηθούν οι σχέσεις, να αναπτυχθεί η αλληλοεκτίμηση και γενικά να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των εργαζομένων με τρόπο τέτοιο που η καθημερινότητα στο γραφείο δεν το επιτρέπει.

Σε ένα περιβάλλον εργασίας προσανατολισμένο στην ομαδικότητα, το κάθε άτομο συνεισφέρει στη συνολική επιτυχία της επιχείρησης. Έτσι, ακόμα και αν ο εργαζόμενος έχει ορισμένα καθήκοντα και ανήκει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, συμβάλλει μαζί με το κάθε μέλος της επιχείρησης στην επίτευξη του εταιρικού στόχου, ενώ η ομαδική εργασία μπορεί να κυλήσει ομαλά, μόνο όταν υπάρχει η κατάλληλη θετική διάθεση και νοοτροπία.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Είδη δραστηριοτήτων και επίπεδα προσωπικού στα οποία  πραγματοποιούνται’>
Είδη δραστηριοτήτων και επίπεδα προσωπικού στα οποία  πραγματοποιούνται
Οι περισσότερες ασκήσεις χτισίματος ομάδας, περιστρέφονται γύρω από δραστηριότητες που προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία, ενώ άλλες ενθαρρύνουν ένα διαφορετικό είδος συναγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων. Υπάρχουν indoor και οι outdoor activities, δραστηριότητες που είναι σχεδιασμένες ειδικά για μεγάλες ή μικρές ομάδες, «παιχνίδια» που απευθύνονται σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο εργαζομένων κτλ.

Η Ν. Καραβούλη, διακρίνει τρία ιεραρχικά επίπεδα του προσωπικού όπου πραγματοποιούνται team building δραστηριότητες: α. το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, όπου ο στόχος είναι η σύσφιξη των σχέσεων και η ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας, β. τμήματα, όπου συνήθως συνδυάζεται η θεματολογία του σχετικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τη θεματολογία των ασκήσεων team building και γ. σε διευθυντικό επίπεδο για λίγα στελέχη. Η αποτελεσματικότητα της βιωματικής εκπαίδευσης, σαν ένα ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζει η Ν. Καραβούλη ενώ προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις μέσα από τις ασκήσεις team building, ζητούν τη δημιουργία συνθηκών προσομοίωσης με το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να αναδείξουν και να ενισχύσουν με διασκεδαστική μορφή τις δεξιότητες και την ομαδικότητα των εργαζομένων.

Ο Παναγιώτης Μόρφης, Managing Partner της Dynargie Hellas, υποστηρίζει ότι συνήθως πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη κουλτούρα να πραγματοποιούν team building δραστηριότητες όπως και οι τράπεζες.  Ωστόσο, η διαφορά έγκειται στο ιεραρχικό επίπεδο που εφαρμόζονται οι δραστηριότητες αυτές καθώς, όπως αναφέρει ο Π. Μόρφης, στις τράπεζες, οι δραστηριότητες απευθύνονται κυρίως σε υψηλόβαθμα στελέχη ενώ στις πολυεθνικές, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα επίπεδα. Διαχωρίζει μάλιστα τις τάσεις που επικρατούν στις team building δραστηριότητες σε δύο κατηγορίες: στις Outdoor activities και στις δραστηριότητες όπου η συμμετοχή των ανθρώπων είναι περισσότερο πνευματική και η επικέντρωση δεν είναι τόσο στη φυσική άσκηση αλλά περισσότερο στην άσκηση του μυαλού.

Εκεί, έμφαση δίνεται στο στόχο και στο Business case και πώς θα επιτευχθούν αυτά χωρίς να γίνονται οι συμμετέχοντες δέσμιοι των ασκήσεων. Άλλωστε, χαρακτηρίζει ως αποτελεσματικές τις δραστηριότητες εκείνες όπου το team building δεν είναι αυτοσκοπός αλλά έρχεται ως επακόλουθο μίας προσπάθειας που κάνει μία ομάδα.

Το βασικό στοιχείο καινοτομίας των περισσότερων δραστηριοτήτων χτισίματος ομάδας είναι ότι στηρίζονται στο γεγονός ότι οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν είναι τέτοιες που ένα άτομο μόνο του δε θα μπορούσε να κάνει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εναλλακτικής δραστηριότητας team building είναι οι «κύκλοι κρουστών» που εφαρμόζονται σε πολλές εταιρείες. Σε αυτές, το μοντέλο της ορχήστρας χρησιμοποιείται για την ανάδειξη της σημασίας της ομαδικής συνεργασίας και αναδεικνύονται αξίες όπως η ενεργητική ακοή, η αποτελεσματική επικοινωνία, ο ρόλος και η σημασία του «μαέστρου»-ηγέτη, η αλληλοϋποστήριξη κτλ.

Η ορχήστρα λοιπόν, αποτελεί την εταιρεία και έννοιες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνονται πιο κατανοητές από ποτέ ενώ το αίσθημα του «ανήκειν» σε μία ομάδα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Τέλος, δραστηριότητες χτισίματος ομάδας όπως τα κρουστά φαίνεται να αποτελούν έναν τρόπο όχι μόνο αρμονικής συνεργασίας αλλά και εκτόνωσης.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4: Επηρεάζεται το αποτέλεσμα από τη διοίκηση;’>
Επηρεάζεται το αποτέλεσμα από τη διοίκηση;
Ο ρόλος της ανώτατης διοίκησης διαφαίνεται πολύ σημαντικός σε αυτόν τον τομέα, καθώς θα πρέπει να διασαφηνίζει τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην ομάδα στην οποία ανήκει ο κάθε εργαζόμενος και στην ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Έτσι συχνά, οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα της ομάδας δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες της επιχείρησης. Οι επιτυχημένες ομάδες που ωφελούνται από δραστηριότητες team building και δημιουργούν αποτελέσματα εστιασμένα στην ομαδική εργασία, απαιτούν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα στοιχεία που πρέπει να πληρούνται:

 • Ξεκάθαρες και οριζόμενες προσδοκίες: η ανώτατη διοίκηση καλό είναι να έχει προσδιορίσει με σαφήνεια τις προσδοκίες που έχει για την απόδοση της ομάδας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν κατανοήσει με σαφήνεια το λόγο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί η ομάδα και γιατί συμμετέχουν σε αυτή.
 • Σταθερό πλαίσιο: η ομάδα πρέπει να κινείται σε ένα σταθερό πλαίσιο καθώς και να ξεκαθαρίζεται το πώς η στρατηγική που χρησιμοποιείται στις ομάδες θα βοηθήσει στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.  Ακόμα, η ομάδα πρέπει να καταλαβαίνει, με ποιο τρόπο η δουλειά της προσαρμόζεται και εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των στόχων, του οράματος και των αξιών της επιχείρησης.
 • Δέσμευση: τα μέλη της ομάδας πρέπει να επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή και να αισθάνονται ότι η αποστολή τους είναι σημαντική.
 • Αρμοδιότητες: τα άτομα πρέπει να αισθάνονται ότι διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να διαχειρίζονται τα θέματα για τα οποία η ομάδα σχηματίστηκε, ενώ ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα.
 • Συνεργασία: η αγαστή συνεργασία που θα συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας θεωρείται απαραίτητη.
 • Επικοινωνία: η συνεχής ανατροφοδότηση και επικοινωνία μεταξύ των ομάδων κρίνονται επίσης καίριας σημασίας ενώ η διαφάνεια και η ειλικρίνεια είναι στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.
 • Δημιουργική καινοτομία: η εταιρεία πρέπει να δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον και να επιδιώκει ουσιαστική αλλαγή υιοθετώντας δημιουργική σκέψη και φαντασία.
 • Συνέπειες: οι ανταμοιβές, η επιβράβευση και η αναγνώριση των επιτυχημένων ομάδων αποτελεί βασικό κίνητρο για τα μέλη που συμμετέχουν.
 • Συντονισμός: οι ομάδες χρειάζεται να συντονίζονται υπό μία κεντρική ηγεσία που να τις βοηθά να βρουν αυτά που χρειάζονται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

<‘here’>


<‘Σελίδα 5: Αποτελεσματικότητα και ROI και χτίζοντας την ομάδα των ηγετών’>
Αποτελεσματικότητα και ROI
Συχνά, κάποιες εταιρείες αρνούνται να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες team building αντιτείνοντας δικαιολογίες όπως η έλλειψη χρόνου ή το κόστος. Ωστόσο, όσον αφορά στο χρόνο, τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν είτε ένα απόγευμα μετά την εργασία, είτε μία μη εργάσιμη ημέρα. Σχετικά με το κόστος, οι διοικήσεις των εταιρειών καλό θα ήταν να υπολογίσουν πόσο θα τους κόστιζε να στρατολογήσουν και να εκπαιδεύσουν ένα νέο υπάλληλο που θα αντικαθιστούσε έναν καλό εργαζόμενο που αποχώρησε. Το πιο πιθανό είναι ότι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η φιλοξενία μίας τέτοιας δραστηριότητας, προκειμένου να διατηρηθεί συνεκτική και ευτυχής η ομάδα, είναι τελικά πολύ πιο οικονομική και αποδοτική από τη μη πραγματοποίησή της.

Προκειμένου, ωστόσο, να εξασφαλιστεί ότι η επένδυση σε δραστηριότητες χτισίματος ομάδας θα φέρει ικανοποιητική επιστροφή της επένδυσης, είναι σημαντικό να γίνονται προσεκτικές επιλογές. Συχνά, ξοδεύονται χρήματα σε λανθασμένους τύπους δραστηριοτήτων. Οι εσφαλμένες επιλογές μπορεί να αφορούν σε αναποτελεσματικές δραστηριότητες ή σε πρακτικές που δεν ταιριάζουν στη συγκεκριμένη ομάδα.

Αρχικά λοιπόν, καλό είναι να ξεκαθαρίζονται οι στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Μπορεί, φυσικά, να μην είναι προφανές για την εταιρεία ποιος τύπος δραστηριότητας ταιριάζει όμως μία εξειδικευμένη εταιρεία team building μπορεί εύκολα να το εντοπίσει, προτείνοντας τις αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες δραστηριότητες για την επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Ν. Καραβούλη, περισσότερο αποτελεσματικές είναι οι δραστηριότητες που «δομούνται» στα μέτρα της κάθε επιχείρησης: μεθοδολογικά, για την επιλογή των δραστηριοτήτων, πρώτα κατανοούνται και εντοπίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες και το περιβάλλον κάθε εταιρείας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χρόνο, το budget και τον απώτερο σκοπό του προγράμματος.

Έπειτα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένα «custom made» προγράμματα, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, δημιουργώντας το κατάλληλο «μίγμα» εκπαίδευσης και διασκέδασης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Ν. Καραβούλη.

Χτίζοντας την ομάδα των ηγετών
Συχνά, τα ανώτατα στελέχη αποκλείουν τους εαυτούς τους από τις δραστηριότητες team building, καθώς-συνήθως λανθασμένα- θεωρούν ότι διαθέτουν ήδη τα απαραίτητα προσόντα. Καθώς όμως τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών, διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε ότι αφορά στην προώθηση των οργανωτικών αλλαγών και στη δημιουργία των συνθηκών που εξασφαλίζουν την επιτυχία της επιχείρησης, οι δραστηριότητες χτισίματος ομάδας μπορούν να αποδειχθούν πολύ σημαντικές.

Και αυτό γιατί αν δεν έχει επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η συνεργασία και η κατανόηση στο ανώτερο επίπεδο μίας επιχείρησης, τότε οι υπόλοιπες βαθμίδες των εργαζομένων θα δυσκολευτούν πολύ να το καταφέρουν.

Συμμετέχοντας τα ανώτερα στελέχη σε δραστηριότητες team building, γίνεται πιο εύκολη η κατανόηση των προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και εφαρμογής μίας στρατηγικής για την εταιρεία. Επίσης, η επένδυση σε δραστηριότητες team building για το ανώτερο management μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την επιχείρηση, αφού μία πιο συνεκτική και ευθυγραμμισμένη ομάδα ηγετών, μπορεί να επιδράσει αποτελεσματικά στο εσωτερικό της οργάνωσης, παρέχοντας έμπνευση και καθοδήγηση.
<‘here’>


<‘Σελιδα 6: Case Study: Η εμπειρία του team building στην Johnson Diversey’>
Case Study: Η εμπειρία του team building στην Johnson Diversey
Στην  Johnson Diversey Hellas Α.Ε. θεωρούμε ότι το team building είναι απαραίτητο συστατικό οποιασδήποτε εταιρικής εκδήλωσης. Ιδιαίτερα σήμερα που οι περισσότερες πολυεθνικές λειτουργούν με το μοντέλο της οργάνωσης ανά function, είναι πολύ σημαντικό το HR να διασφαλίζει, όχι μόνο μέσα από τις διαδικασίες και πολιτικές, αλλά και μέσα από τις δραστηριότητες, ότι οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα χτίζουν και διατηρούν υψηλό επίπεδο ομαδικής συνεργασίας και αντιλαμβάνονται ότι όλοι αποτελούμε έναν κρίκο μίας κοινής αλυσίδας.

Μέσα από τις δραστηριότητες team building επιτυγχάνουμε:

 • Την ομαλότερη ένταξη νέων ανθρώπων στην οικογένεια της Johnson Diversey, ιδίως σε τμήματα πωλήσεων και τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
 • Την ενθάρρυνση προσωπικών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων, που διευκολύνουν την ομαλή συνεργασία.
 • Την κατανόηση της σημασίας ότι οι προσωπικοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά, χωρίς τη συμβολή εργαζομένων από άλλα τμήματα και αγνοώντας τους στόχους των υπολοίπων.

Στην Johnson Diversey έχουμε πραγματοποιήσει όχι μόνο outdoor αλλά και indoor δραστηριότητες. Μερικές από τις πιο επιτυχημένες είναι ποδηλασία, rafting,  τοξοβολία, άλλες δραστηριότητες στη φύση, αλλά και καραόκε, σύνθεση, συγγραφή στίχων και απαγγελία τραγουδιού. Όλες συνοδεύονται από βραβεύσεις, όπου κριτές είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, ώστε να προωθείται ταυτόχρονα και το πνεύμα της υγιούς άμιλλας.

Στις δραστηριότητες team building συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, χωρίς διάκριση ανάλογα με το επίπεδο ή τη θέση. Γνωρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τάση να κάνουμε παρέα μόνο με αυτούς που γνωρίζουμε καλά και αισθανόμαστε ασφάλεια, αυτό που κάνουμε στο HR είναι να αλλάζουμε αυτή τη νοοτροπία. Δημιουργούμε τις ομάδες με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτοί που λογικά δε θα έκαναν παρέα μεταξύ τους να κάνουν και να αποτελέσουν μία ομάδα.

Αυτό έχουμε δει ότι έχει επιτύχει σαν τακτική, έχει ενδυναμώσει τις σχέσεις και έχει μειώσει εντάσεις και αντιπαραθέσεις σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε την εταιρεία που θα συνεργαστούμε είναι:

 • Εμπειρία στην υλοποίηση εταιρικών ομαδικών δραστηριοτήτων – με ποιες εταιρείες έχουν συνεργαστεί.
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία στα παιχνίδια – δυστυχώς πολλές εταιρείες μένουν στα τετριμμένα!!
 • Δυνατότητα tailor made δραστηριοτήτων – ευελιξία – δυνατότητα να υλοποιήσει και δικές μας δημιουργικές προτάσεις.
 • Value for money κοστολόγηση της υπηρεσίας και, σαφώς,
 • άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση όσον αφορά στην προσφορά, τη συνεργασία μετά τη συμφωνία μέχρι και την έκδοση του τιμολογίου.

Γεωργία Ροϊλού, HR Director – Southeastern Europe, Johnson Diversey Ελλάς Α.Ε.

<‘here’>


<‘Σελίδα 7: Case Study: Το team building στη Roche Diagnostics’>
Case Study: Το team building στη Roche Diagnostics
Στο πλαίσιο εταιρικών συναντήσεων ή ταξιδιών επιβράβευσης, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε στo πρόγραμμά μας δραστηριότητες που προάγουν τη σύσφιξη των σχέσεων και την αρμονική συνεργασία των εργαζομένων της εταιρείας. Πιστεύουμε, ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, έχουμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε καλύτερα μέσα από ένα περιβάλλον λίγο διαφορετικό από το εργασιακό και με μια θεματολογία πιο «παιχνιδιάρικη».

Για παράδειγμα σε κάποια από τις συναντήσεις μας, οι συνάδελφοι χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε μια σειρά δραστηριοτήτων – παιχνιδιών όπως rappel και flying fox που με την ατομική τους συμμετοχή έδιναν πόντους στην ομάδα καθώς και σε δραστηριότητες που στόχευαν στην ισορροπία ενός ατόμου σε αιωρούμενο δίχτυ που κρατούν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Θεωρούμε, ότι μέσω του team building, προωθούνται αξίες όπως η συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα και, ταυτόχρονα, αναπτύσσεται με μοναδικό τρόπο η αλληλοϋποστήριξη και η φιλία μεταξύ συναδέλφων. Δε διαφοροποιούμε την προσέγγισή μας ανά επίπεδο ιεραρχίας. Όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως επιπέδου, συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες. Σίγουρα οι πιο αποτελεσματικές από αυτές ήταν εκείνες που συνδύαζαν επιτυχώς την επίτευξη των παραπάνω στόχων με ένα διασκεδαστικό μεν αλλά  και μοναδικό τρόπο.

Η επιλογή του προμηθευτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την ατομικότητα του εργαζόμενου, η πρωτοτυπία των δραστηριοτήτων που προτείνονται καθώς και η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής τους με το υπόλοιπο πρόγραμμα της συνάντησης.

Κική Χαλκιαδάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Roche Diagnostics (Hellas) Α.Ε.

<‘here’>


<‘Σελίδα 8: Case Study: Τα «παιχνίδια» του Δικτύου Καταστημάτων Γερμανός’>
Case Study: Τα «παιχνίδια» του Δικτύου Καταστημάτων Γερμανός
Τι;

Το Power on People είναι το μεγαλύτερο εταιρικό «παιχνίδι» ανθρωπίνου δυναμικού, με περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με στόχο τόσο την ψυχαγωγία όσο και την ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων στο Δίκτυο Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Γιατί;
Η Ομαδικότητα, η Φιλικότητα, η Αξιοπιστία, η Γνώση και η Εξυπηρέτηση είναι αρχές βαθιά ριζωμένες στη φιλοσοφία του δικτύου. Μέσα από ευρηματικά και δημιουργικά παιχνίδια, η διοίκηση του Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ στοχεύει στη διάδοση των βασικών αυτών αρχών μεταξύ των εργαζομένων του. Άλλωστε, το ανθρώπινο δυναμικό του δικτύου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχουν συντελέσει στην ανάδειξή του ως το νούμερο 1 προορισμό για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας. Συνεπώς, η επένδυση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των στελεχών του δικτύου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη διοίκησή του.

Πού;
Σε 13 στρατηγικά επιλεγμένες γεωγραφικές ζώνες στην Ελλάδα… Από την Κρήτη μέχρι τη Θάσο και από τη Μάνη μέχρι την Ορεστιάδα και τη Θράκη.

Πότε;
Κάθε φθινόπωρο, τα τελευταία 7 χρόνια, οι εργαζόμενοι του Δικτύου Καταστημάτων Γερμανός, συγκεντρώνονται και εξασκούνται σε παιχνίδια που διαρκούν 6 ολόκληρες Κυριακές.

Πώς;
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες, συντονίζονται, λαμβάνουν οδηγίες για το πού, πώς, πότε θα συναντηθούν για να ξεκινήσει το παιχνίδι, είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω του προγράμματος G School, όπου σε πραγματικό χρόνο συναντιούνται ηλεκτρονικά από κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πάρουν οδηγίες. Στη συνέχεια, οι ομάδες ταξιδεύουν στο τόπο εκκίνησης του παιχνιδιού όπου αποδεικνύουν – αναπτύσσουν τις ικανότητές τους σε ομαδικά παιχνίδια που εξασκούν το σώμα, όπως είναι π.χ. το rafting και η αναρρίχηση, και εκπαιδεύουν το μυαλό όπως είναι το κυνήγι του χαμένου θησαυρού ή άλλες δραστηριότητες. Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρείς φάσεις: τον προκριματικό, την ημιτελικό και τον τελικό που διαρκεί 3 ημέρες.

Ποιοι;
Από τους πωλητές μέχρι τους franchisees και τα διοικητικά στελέχη του δικτύου, όλοι είναι προσκεκλημένοι στο ετήσιο αυτό παιχνίδι.

Διεύθυνση Λιανικής Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ

<‘here’>