Τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψε η ΑΒ Βασιλόπουλος, ως μέρος της δέσμευσής της για την προώθηση της διαφορετικότητας. Με την αφορμή αυτή, ο Δημήτρης Αρτικόπουλος, VP HR/OD της εταιρείας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στην εταιρεία μας απασχολούνται πάνω από 14.500 εργαζόμενοι, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα, τις δικές του επιλογές και πεποιθήσεις. Οι συνεργάτες μας ενθαρρύνονται, ώστε να είναι όλα όσα ήδη είναι και όλα όσα θέλουν να γίνουν, να τολμούν, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να καινοτομούν. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα όλων, με οφέλη για όλους».