Παρά τη συνεχή αυτοματοποίηση των διαδικασιών του, ο κλάδος των logistics εξακολουθεί να απαιτεί την ανθρώπινη παρουσία για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ποιες προκλήσεις καλούνται να ξεπεράσουν σήμερα τα στελέχη HR και ποιος είναι ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα;

Ο κλάδος των logistics διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού. Από τη μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων, μέχρι τη διανομή και παράδοση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή, οι εταιρείες logistics εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου. Και όχι μόνο. Ο κλάδος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία του κάθε κράτους και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Σύμφωνα, μάλιστα, με στατιστικά στοιχεία της Statista, η αξία του κλάδου των logistics παγκοσμίως ξεπέρασε τα 8,4 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2021 και αναμένεται να ξεπεράσει τα 13,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Αναμφισβήτητα, ελάχιστοι κλάδοι του επιχειρείν επηρεάστηκαν από την πανδημία σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο η βιομηχανία των logistics. Το παγκόσμιο γίγνεσθαι, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι εμπορικές συμφωνίες και η τεχνολογική πρόοδος, επηρέασαν σημαντικά τον κλάδο, ενώ οι εταιρείες αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις, όπως η αυξημένη παγκοσμιοποίηση των αγορών, η αυξημένη ζήτηση για γρήγορη και αποτελεσματική παράδοση και η ανάγκη επίτευξης της «αειφόρου ανάπτυξης» και της υιοθέτησης περιβαλλοντικής συνείδησης.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές έκαναν τις αγορές τους άλλαξε κυριολεκτικά εν μία νυκτί. Με αυτή τη σημαντική στροφή προς τις ηλεκτρονικές αγορές, οι εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο τον κόσμο αναγκάστηκαν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές logistics μέσα σε ελάχιστο χρόνο και να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και αυτοματισμούς. «Ο κλάδος των μεταφορών βιώνει μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές, λόγω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ραγδαίας αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς κατά την περίοδο της πανδημίας. Επενδύσεις και τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στα στρατηγικά πλάνα των επιχειρήσεων του κλάδου στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Καινοτόμες ιδέες, αναβαθμισμένα δίκτυα και προσαρμοστικότητα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να επιδείξουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά», πιστοποιεί η Γεωργία Τζήμα, HRS Manager South East Europe, FedEx Express.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες ήρθαν αντιμέτωπες με προκλήσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, με την έλλειψη ταλέντων αλλά και την αυξημένη ανάγκη για προσωρινή απασχόληση να αποτελούν τις βασικότερες. Παρόλο που η πανδημία έχει «υποχωρήσει» σημαντικά και οι παγκόσμιες αγορές έχουν -σε αρκετά μεγάλο βαθμό- σταθεροποιηθεί, οι απαιτήσεις στον κλάδο της εφοδιαστικής εξακολουθούν να είναι έντονες. Σαν αποτέλεσμα, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χάραξη μίας ευέλικτης στρατηγικής ως προς τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των εταιρειών και θα τις οδηγήσει στο μέλλον.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο των logistics είναι κρίσιμος για την αποτελεσματική λειτουργία και την επιτυχία των επιχειρήσεων και η ανθρώπινη διάσταση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων, που θα ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κλάδου. Με στόχο την πιο αποτελεσματική προσαρμογή των οργανισμών στη συνεχή αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος που επέβαλε η πανδημία, οι εταιρείες κλήθηκαν «να εστιάσουν στον άνθρωπο» και να σχεδιάσουν πιο ανθρωποκεντρικές λύσεις.

Ποιες είναι, όμως, οι βασικότερες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΔΑΔ την περίοδο της πανδημίας αλλά και στο νέο εργασιακό περιβάλλον που αυτή δημιούργησε; Οι βασικότερες προκλήσεις των στελεχών HR ως προς τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβάνουν τη διαχείριση της απομακρυσμένης εργασίας και των ειδικών αναγκών που προκύπτουν από αυτή, τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και της τεχνολογίας, την ανάγκη για επιπρόσθετη εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων.

Όπως εξηγεί η Βασιλική Ζουλομητάκη, HR Manager της SARMED S.A.: «Ο κλάδος είχε και έχει μία ιδιαίτερη δυναμική αλλά και κινητικότητα. Η αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς της πανδημίας, αρκετοί από τους οποίους πλέον έχουν παγιωθεί, δημιούργησε ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως οι επιπλέον δυσκολίες στη στελέχωση αρκετών ρόλων και θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε, επίσης, και η αποτελεσματική εξ αποστάσεως εργασία για όσους ρόλους μπορούσε τελικά να εφαρμοστεί, η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των ομάδων, η αποτελεσματική διαχείριση, η δέσμευση και η διακράτησή τους». Σύμφωνα με την ίδια, η ΔΑΔ του κλάδου κλήθηκε επίσης να αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει έναν ισχυρό γραφειοκρατικό όγκο και περιορισμούς, τόσο την περίοδο της πανδημίας, όσο και σήμερα, προσπαθώντας να ισορροπήσει τις αυξανόμενες επιχειρησιακές ανάγκες, σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στις ιδιαιτερότητες του κλάδου, όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και στους τομείς στους οποίους στρέφεται ο φακός για τη ΔΑΔ αναφέρεται και η Σπυριδούλα Ν.Τσουμπελή, Chief People Officer, Synergy «Ο κλάδος των logistics μεταμορφώνεται. Πρωτοπορεί στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί πόλο έλξης εργαζομένων με όραμα, δημιουργικότητα και ανάγκη προσωπικής εξέλιξης. Πρόκειται για έναν πολυσχιδή κλάδο, που απαιτεί πλήθος ειδικοτήτων. Το πρόβλημα με την εύρεση ανθρώπινου δυναμικού είναι γεγονός. Για τη ΔΑΔ, είναι ένα ζήτημα που αναζητά άμεση επίλυση. Ας στρέψουμε το φακό εντός. Οι άνθρωποι πλέον αναζητούν πολλά περισσότερα από καλές αποδοχές. Ας τα αφουγκραστούμε ενεργά κσι ας κινηθούμε προς τις νέες κατευθύνσεις, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Είναι αναγκαίο να δούμε το θέμα εξατομικευμένα και με βάση τις ατομικές δεξιότητες, αλλά και το προσωπικό ζητούμενο των εργαζομένων μας. Οι εργαζόμενοι υπογράφουν μαζί μας μία εργασιακή σύμβαση και ταυτόχρονα ένα συμβόλαιο προσδοκιών και αναμενόμενων ηθικών απολαβών. Η εκπλήρωση αποτελεί την κουλτούρα της εταιρείας».

Ο κλάδος των logistics αναδεικνύεται ως κρίσιμος και αναπόσπαστος παράγοντας της σύγχρονης οικονομίας. Η πρόοδος του διεθνούς εμπορίου, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και η ανέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, «προδικάζουν» την ακόμα μεγαλύτερη δυναμική που θα εμφανίσει ο κλάδος στο μέλλον. Όπως τονίζει και η Β. Ζουλομητάκη, «οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται από τις εταιρείες του κλάδου, δείχνουν την τάση η οποία υπάρχει και τη δυναμική και φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια στην εγχώρια, και όχι μόνο αγορά. Εντούτοις, η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επαρκεί για την άρση περιορισμών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων».

ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ SKILL SET
«Μέσα σε αυτό το ευμετάβλητο περιβάλλον, τα τμήματα HR έχουν να διαχειριστούν ένα νέο εργασιακό μοντέλο που περιλαμβάνει την υβριδική εργασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πολυμορφία και συμπερίληψη, την ευεξία των εργαζομένων, κ.ά. Η συνεχής αλλαγή είναι πλέον το νέο status quo –τα τμήματα HR έχοντας τον ρόλο ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού συνεργάτη οφείλουν να επιδείξουν δεξιότητες όπως η διαχείριση αλλαγών, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η αναλυτική σκέψη, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας του εργαζομένου και κατά συνέπεια της αφοσίωσης και δέσμευσής τους», τονίζει η Γ. Τζήμα.

Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, οι εταιρείες καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποί τους έχουν τις δεξιότητες που απαιτούνται όχι μόνο για να λειτουργούν αλλά και να επωφελούνται στο μέγιστο από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις νέες διαδικασίες. «Σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, η επένδυση στην εκμάθηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς όλο και περισσότερο οι ομάδες Ηγεσίας καλούνται να διαχειριστούν ομάδες απομακρυσμένα και με περισσότερη ποικιλομορφία, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνολογίας, η ευελιξία, η κριτική σκέψη και η επίλυση περίπλοκων προβλημάτων είναι κάποια παραδείγματα της κατεύθυνσης που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα», εξηγεί η HRS Manager South East Europe της FedEx Express.

Επιπλέον, ο κλάδος των logistics είναι γνωστός για την υψηλή πίεση του χρόνου και τη σημασία της ακρίβειας. Οι προθεσμίες παράδοσης και οι ακριβείς μετρήσεις είναι κρίσιμες για την επιτυχή λειτουργία του. Επομένως, η ΔΑΔ θα πρέπει να επικεντρώνεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η διαχείριση του χρόνου, η αποτελεσματική επικοινωνία και η ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές και απρόβλεπτες καταστάσεις.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Είναι γεγονός ότι η προσωρινή απασχόληση είναι ένα βασικό «χαρακτηριστικό» των εταιρειών του κλάδου, που δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για τα στελέχη τους. Οι εταιρείες logistics χρησιμοποιούν συχνά την προσωρινή απασχόληση για να καλύψουν τις περιορισμένες ή προσωρινές ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού που προκύπτουν από διάφορους παράγοντες, όπως εποχική ζήτηση, ανάγκες για ειδικές δεξιότητες ή περιορισμένο χρονικό πλαίσιο έργων. Παρότι αυτή η μορφή εργασίας παρουσιάζει πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους (όπως ευελιξία, ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρία σε διάφορους τομείς των logistics), ωστόσο μπορεί να συνοδεύεται και από αβεβαιότητα και έλλειψη πιστότητας για τους εργαζόμενους. Με ποιον τρόπο, λοιπόν, μπορεί να διασφαλιστεί το loyalty των εργαζόμενων του κλάδου; Μα φυσικά με την καλλιέργεια μίας ισχυρής, θετικής εταιρικής κουλτούρας, που θα προωθεί το θετικό περιβάλλον εργασίας, την παροχή αμοιβαίας ευελιξίας και αναγνώρισης ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενους, καθώς και την προώθηση ευκαιριών ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΙ
Η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί μία ιδιαιτερότητα του κλάδου των logistics, καθώς η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης στις διάφορες διαδικασίες και λειτουργίες είναι βασικό χαρακτηριστικό του. Οι εταιρείες στον κλάδο επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και αυτοματοποιημένες λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.
«Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ζήτηση από την πλευρά της αγοράς για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας διαρκώς αυξάνεται, όμως η προσφορά δεν είναι αντίστοιχη. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου όγκου εργασιών με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Βέβαια, οι αυτοματοποιημένες λύσεις μπορούν και επηρεάζουν μέχρι ένα βαθμό τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων εργασίας στον κλάδο των logistics», εξηγεί η Β. Ζουλομητάκη. «Οι ιδιαιτερότητες και η ποικιλομορφία των απαιτήσεων σε επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών δεν φαίνεται εύκολα να μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από αυτοματισμούς. Αυτό που σίγουρα επηρεάζει θετικά η χρήση αυτοματοποιημένων λύσεων είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και της παραγωγικότητας των ανθρώπων μας», συμπληρώνει η HR Manager της SARMED S.A.

Με ποιους άλλους τρόπους επηρεάζει τις θέσεις εργασίας η αυξανόμενη επένδυση των εταιρειών του κλάδου στην τεχνητή νοημοσύνη και τις αυτοματοποιημένες λύσεις; Το νόμισμα έχει δύο όψεις: Από την μία πλευρά, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανθρώπινης εργασίας σε ορισμένους τομείς ή θέσεις που απαιτούν επαναλαμβανόμενες εργασίες και εργασίες ρουτίνας και οι οποίες μπορούν να αναληφθούν από μηχανές και αλγορίθμους. Από την άλλη πλευρά, η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Η ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων λύσεων απαιτεί εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως επιστήμονες δεδομένων, μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικούς συστημάτων.

Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση τεχνολογιών, όπως τα αυτόνομα οχήματα, οι ρομποτικές συσκευές, καθώς και συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, πλατφόρμες αυτοματισμού και εντοπισμού φορτίων, απαιτεί εξειδικευμένους εργαζόμενους για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια τους.
Με λίγα λόγια, η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας και στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας. Ενώ ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να μειωθούν λόγω της αυτοματοποίησης, παράλληλα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες απασχόλησης για εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση των τεχνολογιών αυτών. Για αυτό τον λόγο και ο φακός της ΔΑΔ επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ MUST
Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον εργασιακό χώρο μετά την εμφάνιση του Covid-19, ανέδειξαν και κάτι ακόμα πολύ βασικό: οι δεξιότητες των εργαζομένων πρέπει διαρκώς να αναβαθμίζονται, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες προκλήσεις της εποχής, πόσο μάλλον στον κλάδο των logistics που άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει ραγδαία. Οι βασικότεροι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο το upskilling και reskilling του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο των logistics, συνοψίζονται στους εξής:

1. Τεχνολογικές εξελίξεις: Ο κλάδος επηρεάζεται σημαντικά από την τεχνολογική πρόοδο, όπως οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες, τα έξυπνα συστήματα και οι αναλύσεις δεδομένων. Το upskilling και reskilling επιτρέπουν στους εργαζόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. «Το παγκόσμιο γίγνεσθαι επηρεάζει δομικά στοιχεία της εργασιακής πραγματικότητας συνολικά. Είμαστε παρόντες στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας. Η τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλει εναλλακτικούς τρόπους συνεργασιών. Η ψηφιακή ενεργοποίηση αλλάζει τη φύση της ανθρώπινης εργασίας και δημιουργεί ανάγκες για νέες δεξιότητες, οι οποίες μεταλλάσσονται δυναμικά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, οπότε η ‘δια βίου μάθηση’ δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά ανάγκη», υποστηρίζει η Σπ Ν.Τσουμπελή,. «Από την άλλη πλευρά, η φαντασία, η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη, η επικοινωνία, η συνεννόηση, είναι αναντικατάστατες και είναι αυτές που θα αποτελέσουν και τη βάση των μελλοντικών μας επιλογών. Ένα ανθρωποκεντρικό, ευέλικτο, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα θα είναι η εργασιακή πραγματικότητα του μέλλοντος», καταλήγει η Chief People Officer της Synergy.

2. Επικοινωνία και συνεργασία: Οι εργασιακές διαδικασίες στον κλάδο των logistics απαιτούν στενή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και επαγγελματιών. Το upskilling και reskilling ενισχύουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και την ικανότητα συνεργασίας, προωθώντας την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

3. Εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών: Οι πελάτες στον κλάδο των logistics αναζητούν συνεχώς βελτιωμένες υπηρεσίες και αποτελεσματικές λύσεις. Το upskilling και reskilling επιτρέπουν στο ανθρώπινο δυναμικό να παρέχει υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών και να διατηρήσει την ικανοποίησή τους.

4. Καινοτομία και αλλαγή: Ο κλάδος των logistics εξελίσσεται συνεχώς, με εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαδικασιών. Το upskilling και reskilling ενθαρρύνουν την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων, επιτρέποντάς τους να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με ευελιξία.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο των logistics είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Ο κλάδος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις λόγω του παγκόσμιου γίγνεσθαι και της νέας εργασιακής πραγματικότητας. Η ΔΑΔ στον κλάδο των logistics αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις με την υιοθέτηση στρατηγικών που προωθούν την ευελιξία, την καινοτομία και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Η επένδυση στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, η προώθηση του upskilling και reskilling, καθώς και η δημιουργία μίας εταιρικής κουλτούρας που προάγει τη συνεργασία, την ευελιξία και την καινοτομία είναι βασικά στοιχεία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο κλάδος των logistics μπορεί να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ»
Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος ΔΣ, Ελληνική Εταιρεία Logistics,
Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Παν/μιο Αιγαίου

Η πανδημία του COVID-19, παρότι αποτέλεσε επιταχυντή του e-commerce και του ρόλου που διαδραματίζουν τα logistics στην εκτέλεση και παράδοση μίας παραγγελίας στον τελικό πελάτη, εντούτοις ανέδειξε και τη σημαντική ανάγκη που υπάρχει στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με δεδομένη τη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων (σε όλες τις βαθμίδες και σε όλους τους κρίκους μίας αλυσίδας εφοδιασμού, για παράδειγμα logistics manager, εργαζόμενος σε αποθήκη, οδηγός φορτηγού, κ.ά.) είναι επιτακτική η επανεκπαίδευση (reskilling ή upskilling) των υφιστάμενων εργαζομένων, με ήπιες ή/και εξειδικευμένες δεξιότητες και παράλληλα, η ύπαρξη κινήτρων για την προσέλκυση νέων εργαζομένων, κυρίως από το εξωτερικό (brain gain) ή νέων αποφοίτων από εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες αναζητούν στελέχη και εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στα logistics και έχουν εξειδικευμένες γνώσεις (για παράδειγμα σε data analytics, προσομοίωση, σχεδιασμό αποθηκευτικών χώρων και δικτύων διανομής, χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων) και από την άλλη, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αναζητούν εταιρείες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα ενός carrier path, της συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης (σε ρόλο και μισθό), δια βίου μάθησης καθώς και άλλων κινήτρων (π.χ. hybrid εργασία). Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας -και ειδικότερα των logistics- παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία, ο οποίος έχει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές, για όσες και όσους τον επιλέξουν.