Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως πολλές φορές «ξεχνούν» να φροντίσουν τον εαυτό τους, ιδιαίτερα αν αισθάνονται απομονωμένοι. Ως εκ τούτου, η ManpowerGroup αναφέρει τρόπους ενίσχυσης της υγείας κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εργασίας. Αρχικά, θα ήταν σκόπιμο να δοθεί προτεραιότητα στην ψυχική υγεία, με την ανάγκη για ευελιξία να είναι πολύ σημαντική, όπως και η ανάγκη για διαλείμματα κα ανάκτηση δυνάμεων.

Επιπροσθέτως, χρήσιμος θα ήταν ο περιορισμός των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αφιερώσουν χρόνο για να εξισορροπήσουν την παραγωγικότητα με πραγματικά διαλείμματα και την προσωπική από την εργασιακή ζωή. Τέλος, απαιτείται η δημιουργία ενός σχεδίου δράσης ως προς τους προσωπικούς στόχους, αλλά και ο διαμοιρασμός των αρμοδιοτήτων, με παράλληλη ενθάρρυνση της εντατικοποίησης των επαφών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ώστε να αυξηθεί η συνοχή.