Σχεδόν το ένα τρίτο των επιχειρήσεων αναμένει ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα αλλάξει ριζικά, από τον τρόπο με τον οποίο κάνει πωλήσεις μέχρι το πού δραστηριοποιείται.

Όμως, ενώ τεχνολογίες όπως η ρομποτική βρίσκονται στην κορυφή των επενδυτικών τους πλάνων, οι επιχειρήσεις πλέον θέτουν ως προτεραιότητα την επένδυση στην ευημερία και στις δεξιότητες των ανθρώπων τους, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της HSBC. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας «Navigator: Made for the Future», η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.500 επιχειρήσεων σε 14 χώρες, δείχνουν ότι το 34% όσων λαμβάνουν αποφάσεις, πιστεύει ότι οι προτεραιότητές του στον τομέα της τεχνολογίας θα αλλάξουν «τελείως» μέσα στους επόμενους 24 μήνες, ενώ το 45% αναμένει ότι θα αλλάξουν «ελαφρώς».

Ένα αντίστοιχο ποσοστό (52%) θα αυξήσει την επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και το 43% θα διαθέσει χρήματα για την ευημερία των εργαζομένων, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που δήλωσε ότι θα επενδύσει σε logistics (42%), σε εργοστάσια και εξοπλισμό (34%) και σε εγκαταστάσεις (29%). Σχεδόν 24% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα επιθυμούν επίσης να γίνουν πιο «πράσινες» για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλαντούχους εργαζόμενους και 30% επειδή νιώθουν πίεση από τους πελάτες, ώστε να βελτιωθούν σε αυτόν τον τομέα.

Ενώ το 76% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα κάνουν το προσωπικό πιο παραγωγικό και το 72% ότι θα ενισχύσουν την ευημερία των εργαζομένων, το 59% τόνισε ότι θα χρειάζεται λιγότερους εργαζόμενους στο μέλλον. Τρεις στους πέντε (60%) σκοπεύουν να εισάγουν ή να ενισχύσουν ευέλικτες πρακτικές στην εργασία προκειμένου να βελτιώσουν την ευεξία του προσωπικού  και να επιτύχουν την εξισορρόπηση μεταξύ αυτοματοποιημένης και χειροκίνητης παραγωγής.