Για πολλούς από εμάς, η εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος της ζωής μας. Είναι ο χώρος όπου περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας, η πηγή του εισοδήματος μας και εκεί όπου συχνά συνάπτουμε φιλίες. Μια ικανοποιητική και ουσιαστική εργασία αποτελεί σύμμαχο της ψυχικής υγείας και της γενικής ευημερίας μας.

Η ψυχική υγεία αντικατοπτρίζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε και επιδεικνύει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τα σκαμπανεβάσματα στον εργασιακό χώροκαι στην προσωπική ζωή μας. Ως εκ τούτου, η καλή ψυχική υγεία στην εργασία και η καλή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, συμβαδίζουν. Αυτό καθιστά τον ρόλο του τμήματος ΔΑΔ κρίσιμο ως προς τη διασφάλιση εργασιακών χώρων όπου όλοι μπορούν να αναπτυχθούν και την αποφυγή ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση και την πρόληψη του άγχους που συνδέεται με κοινές παθήσεις ψυχικής υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Επομένως, οι οργανισμοί, και οι διοικούντες αυτών, θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τη διάγνωση πρώιμων ενδείξεων άγχους και ψυχικής ασθένειας, καθώς και να γνωρίζουν πώς να ανταποκριθούν για τη σωστή αντιμετώπισή τους. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της κλιμάκωσης των προβλημάτων που συνδέονται με την ψυχική υγεία και ευημερία των εργαζομένων, αλλά σχετικές συμβουλές θα πρέπει να δίνονται μόνο από καταρτισμένα άτομα.

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με την ψυχική υγεία, τόσο αυτών όσο και του περίγυρού τους, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του στίγματος που ακολουθεί τα άτομα που πάσχουν από τις εν λόγω διαταραχές. Επιπλέον, η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί σημαντικό παράγοντα ώστε οι εργαζόμενοι να παραμένουν ανανεωμένοι και παραγωγικοί. Επομένως, η πολύωρη εργασία δεν ενδείκνυται ως βιώσιμος τρόπος λειτουργίας καθώς μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχική υγεία.

Για τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, η αξιοπρεπής εργασία μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη και την ένταξη, να βελτιώσει την εμπιστοσύνη και την κοινωνικοποίησή τους. Τα ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα εργασίας αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων, καθώς μπορούν να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των εντάσεων και συγκρούσεων στην εργασία και έτσι, να βελτιώσουν τη διατήρηση του προσωπικού και την παραγωγικότητά του. Η έλλειψη αποτελεσματικών δομών και υποστήριξης στην εργασία, ειδικά για όσους ζουν με προβλήματα ψυχικής υγείας, μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να απολαμβάνουν την εργασία τους και να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους.

Συμπερασματικά, η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα σύνθετο θέμα το οποίο συνδέεται με αρκετές πτυχές της αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Μία αποτελεσματική στρατηγική ΔΑΔ περί ψυχικής υγείας και ευημερίας θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις ηγεσίας, αλλαγή κουλτούρας, δημιουργία και εφαρμογή σχετικής πολιτικής, εκπαίδευση προσωπικού και διοίκησης και πολλά άλλα. Καθώς ο ρόλος της ΔΑΔ εξελίσσεται διαρκώς, η ψυχική υγεία και ευημερία των εργαζομένων θα πρέπει πλέον να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους οργανισμούς.

Ο Δρ. Φώτιος Μητσάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη ΔΑΔ στο Nottingham Business School, Nottingham Trent University. Δραστηριοποιείται επιστημονικά στον ευρύτερο χώρο της Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η έρευνά του σχετίζεται με θέματα οργανωσιακής εκπαίδευσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επισφαλούς απασχόλησης, καθώς και με την αποδοχή της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο μέσω της υλοποίησης μέτρων κατάρτισης. Έχει αναγνωρισθεί πολλές φορές για την ερευνητική και διδακτική προσφορά του.