Η αναζήτηση νέας θέσης εργασίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μπορεί να προκαλέσει τόσο θετική όσο και αρνητική εντύπωση στον εργοδότη.

Για αυτό ο υποψήφιος πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί  ότι το προφίλ του στα Social Media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram)  παρουσιάζει τα θετικότερα στοιχεία του στους πιθανούς εργοδότες. Στο πλαίσιο αυτό, η ManpowerGroup εντοπίζει τις βασικές ενέργειες που απαιτούνται από τους υποψήφιους για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αναζήτηση εργασίας. Το LinkedIn ενδεχομένως να είναι το πρώτο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που σκέφτονται οι περισσότεροι υποψήφιοι όταν πρόκειται για αναζήτηση εργασίας.

Ωστόσο, το branding στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, από το Instagram μέχρι και το Twitter. Για όσους αναζητούν εργασία, μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές για μια στρατηγική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της θετικής παρουσίας σε αυτά, με βάση τέσσερις βασικές ενέργειες: Τον έλεγχο του προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τη βελτιστοποίησή του, τη δικτύωση με άλλους χρήστες και την επαγγελματική εξέλιξη μέσω των μέσων αυτών.