Έχετε δημιουργήσει μία high performing ομάδα, που ανταποκρίνεται άψογα στις προθεσμίες, στις προκλήσεις και στις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει και μάλιστα με μεγάλη ευκολία. Ξαφνικά, ένα βασικό της μέλος σας ανακοινώνει την επιθυμία του για αποχώρηση. Εσείς, το αφήνετε να φύγει;

Οι περισσότερες εταιρείες αναφέρουν ότι οι άνθρωποί τους είναι το σημαντικότερο περιουσιακό τους στοιχείο και όμως, σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ταλαντούχους ανθρώπους με εξαιρετική προοπτική να εγκαταλείπουν εταιρείες κολοσσούς. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey (The world at work: Jobs, pays and skills for 3.5 billion people), μόνο το 7% των ανωτέρων στελεχών στις εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Fortune 500 πιστεύει ότι διακρατά τους high performers. Το Conference Board αναφέρει ότι τα επόμενα χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική οι high skilled εργαζόμενοι θα μειωθούν κατά 18 εκατομμύρια. Στην απόφαση των top performers να αποχωρήσουν από μεγάλες εταιρείες ξεκινώντας τη δική τους ή συμμετέχοντας σε κάποια start up κρύβονται οικονομικοί αλλά και συναισθηματικοί λόγοι. Αναφορικά με τους οικονομικούς όρους, η ενασχόλησή τους με κάποια δική τους επιχειρηματική ιδέα έχει αποδειχθεί ότι συνήθως τους αποφέρει περισσότερα χρήματα από ότι η εργασία τους σε έναν μεγάλο οργανισμό, με την τεχνολογία να είναι σύμμαχός τους σε αυτή την πρωτοβουλία. Στους πιο συνηθισμένους και βασικότερους λόγους ωστόσο συναντά κανείς την οικογένεια, τους φίλους, το work life balance και την ανάγκη τους να είναι υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό τους. Μία υψηλόβαθμη θέση σε έναν οργανισμό συνήθως συνδέεται με άγχος, στρες και τη δέσμευση στην ανώτερη διοίκηση να επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι επαναπροσδιορίζονται κάθε 1η Ιανουαρίου για να ξεκινήσει εκ νέου ο αγώνας. Άλλοι top performers σταματούν σε κάποιο σημείο να έλκονται από την ανάγκη για συνεχή διεύρυνση του επαγγελματικού τους δικτύου και την εδραίωσή τους σε συγκεκριμένες θέσεις, ενώ κάποιοι άλλοι υπήρξαν περισσότερο εσωστρεφείς αναφέροντας ως ανασταλτικό παράγοντα την εξουθένωση να εργάζονται σε ένα εξωστρεφές και απαιτητικό περιβάλλον. Τέλος, η αυτονομία, ο έλεγχος της προσωπικής ζωής και η απαλλαγή από το άγχος για την ευθύνη που έφεραν για άλλους ανθρώπους είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους που παραθέτουν.

O MANAGER ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ
Έστω λοιπόν ότι ένας από τους top performers μιας ομάδας ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποχωρήσει. Η πρώτη αντίδραση του manager στο άκουσμα της είδησης συνήθως είναι η αναζήτηση εκείνων των προτάσεων που θα δελεάσουν τον εργαζόμενο να παραμείνει. Υποθέτοντας φυσικά ότι αυτό αποτελεί τη βέλτιστη λύση τόσο για την ομάδα, όσο για την εταιρεία και φυσικά για τον ίδιο. Αυξήσεις, προαγωγή ή ανακατανομή των ρόλων εντός της ομάδας ώστε να αναλάβει νέες υπευθυνότητες αποτελούν ενδεικτικά κάποιες από τις προφανείς λύσεις που θα μπορούσαν να μεταπείσουν το στέλεχος.

Πολλές φορές ωστόσο, η διακράτηση ενός εργαζόμενου μέσω τέτοιων πρακτικών ίσως δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή τόσο για τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και για την εταιρεία. Βασική παράμετρος; Οι λόγοι που οδήγησαν τον εργαζόμενο στην αποχώρηση.

Ο manager της ομάδας λοιπόν, πριν από οποιαδήποτε πρόταση ή απόφαση είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει μία ειλικρινή συζήτηση με τον εργαζόμενο για το τι πραγματικά τον παρακίνησε να αναζητήσει νέες ευκαιρίες, εκτός εταιρείας. Συνήθως όμως στον εν λόγω διάλογο γίνεται εστίαση σε αυτά που ο εργαζόμενος αποζητά από την εργασία του και σε εκείνους τους παράγοντες επί των οποίων ο manager διαθέτει τον έλεγχο. Αν και τις περισσότερες φορές η συζήτηση αποδεικνύεται ότι διεξάγεται είτε για τη διεκδίκηση κάποιας αύξησης είτε αντίστοιχα για τη λήψη ενός νέου πιο διευρυμένου επαγγελματικού τίτλου και ρόλου, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί με βεβαιότητα.

Τα προσωπικά κίνητρα του στελέχους μπορεί να μην είναι σε θέση ο manager να τα επηρεάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις η οποιαδήποτε αύξηση ή προαγωγή αποτελούν λύσεις με μικρό χρονικό ορίζοντα, καθώς απλά αναβάλλουν το γεγονός. Εάν μέσα από τις πρακτικές που θα επιλεχθούν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του στελέχους, τότε ο εργαζόμενος είναι πιθανό να παρουσιάσει χαμηλό ηθικό και μειωμένη παραγωγικότητα κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, και μάλιστα περισσότερο από ότι ήταν σε θέση να επηρεάσει η αποχώρησή του. Σε αυτές λοιπόν, τις περιπτώσεις αποτελεί καλύτερη επιλογή η λύση της συνεργασίας.

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Ο manager δεν θα πρέπει να εγκλωβιστεί στην αρνητική πλευρά μίας αποχώρησης ή τουλάχιστον χρειάζεται να την περιορίσει χρονικά. Η ευκαιρία που προσφέρεται στην ομάδα είναι μοναδική. Μία αποχώρηση μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερο χώρο για τα υπόλοιπα μέλη ώστε να αναπτυχθούν και να συμβάλλουν με καινούριους τρόπους στο ομαδικό έργο. Μπορούν να επανατοποθετήσουν τον εαυτό τους στο πλαίσιο της ομάδας και να φανταστούν ενδεχομένως τον νέο ρόλο που επιθυμούν να αναλάβουν. Αποτελεί επίσης ευκαιρία να ενσωματωθούν στην ομάδα νέα στελέχη, με νέες ίσως και διαφορετικές δεξιότητες, και σίγουρα άτομα με φρέσκιες ιδέες. Εάν λοιπόν, εκτός από τη θέση μέσα στην ομάδα προσφέρουμε στον νέο εργαζόμενο που θα ενσωματωθεί και τον χώρο να δράσει, μπορεί η συνεισφορά του να ξεπεράσει τα στενά όρια του ρόλου του και να εντοπίσει βελτιώσεις ή ακόμη και να εντοπίσει έναν νέο και πιο αποδοτικό τρόπο εργασίας.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο που μπορεί να προκύψει από μία αποχώρηση ακόμη και ενός top performer είναι ο σεβασμός στο πρόσωπο του manager και η αύξηση του engagement. Αν o manager αποδεχθεί τα κίνητρα και την απόφαση του εργαζόμενου, εστιάζοντας στο προσωπικό όφελος του στελέχους για εξέλιξη και την ανάγκη του να δοκιμασθεί και σε άλλες εταιρείες, τότε αποδεικνύει τόσο στον ίδιο όσο και στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που παραμένουν πίσω ότι δεν τους αντιμετωπίζει απλά ως πόρο αλλά ως ανθρώπους. Έτσι, το engagement των μελών ενισχύεται σημαντικά με τα αντίστοιχα οφέλη για την ομάδα και την εταιρεία να είναι ορατά.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο τρόπος που θα ανακοινωθεί επίσημα η αποχώρηση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός, και υπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην ευθύνη του manager. Με αισιόδοξο τόνο και όχι ως αναγκαίο κακό, ο επικεφαλής οφείλει να μιλήσει ανοιχτά για την επικείμενη αποχώρηση. Χρειάζεται να αναφερθεί με ενθουσιασμό στην προσωπική εξέλιξη που εσωκλείει η απόφαση του συναδέλφου του, εστιάζοντας παράλληλα στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την ομάδα. Τέλος, η τοποθέτηση και η απάντηση σε ερωτήσεις που θα προκύψουν από τα μέλη της ομάδας (λόγοι αποχώρησης, τρόπος επηρεασμού της λειτουργίας της ομάδας κ.ά.) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ειλικρίνεια, σεβασμό και συμπόνοια απέναντι στην ανασφάλεια που κάποιοι μπορεί να αισθανθούν λόγω της αλλαγής που θα επέλθει. Σε κάθε περίπτωση, ο manager είναι αυτός που θα σκιαγραφήσει μέσα από τις λέξεις του τη θετική και αισιόδοξη πλευρά της αποχώρησης καθώς και την επόμενη ημέρα για ολόκληρη την ομάδα.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ HIGH PERFORMERS ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ:

 • Η υλοποίηση της δικής τους επιχειρηματικής ιδέας αποφέρει περισσότερα χρήματα μακροπόθεσμα.
 • Σταματούν να ενδιαφέρονται για τη συνεχή ενίσχυση του επαγγελματικού τους δικτύου στον βαθμό που χρειάζεται σε υψηλόβαθμες θέσεις.
 • Λόγω εξουθένωσης που βιώνουν σε ένα απαιτητικό και εξωστρεφές περιβάλλον.
 • Άγχος και στρες που συνδέεται με τους υψηλούς στόχους και την ευθύνη που διαθέτουν για άλλους.
 • Ενδιαφέρονται για Work life Balance και αυτονομία.
  Πηγές:
  Dacia J. Faison Roe (Μάρτιος 2019), “When a Top Performer Wants to Leave, Should You Try to Stop Them?”, HBR Digital Article.
  Eddie Yoon & Christopher Lochhead (Ιανουάριος 2019), “Why Some High Performers Are Quitting Big Companies to Work for Themselves”, HBR Digital Article.