Η Χαρίκλεια Φωτεινάκη αναλαμβάνει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Alumil, μετά την αποχώρηση στις 31 Μαΐου του Νικόλαου Σιρηνόπουλου. Η Χ. Φωτεινάκη διαθέτει 16ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας αναλάβει επιτελικούς ρόλους σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων, οργανωτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε διάφορους κλάδους, ενώ είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ.