Στο πλαίσιο ενεργειών Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης, η Marriott International υποστήριξε το φιλανθρωπικό πρόγραμμα Road to Awareness (R2A) που υιοθέτησε από τη Starwood Hotels & Resorts.

Το Road to Awareness είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα Ξενοδοχεία που συμμετέχουν στην Ευρώπη υλοποιώντας διάφορες ενέργειες συγκεντρώνουν χρήματα με σκοπό να ενισχύσουν το έργο της UNICEF.

Ειδικότερα, σε μια κοινή προσπάθεια, τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία, King George Athens, Sheraton Rhodes Resort και Santa Marina Resort Mykonos διοργάνωσαν φέτος στην Αθήνα την 5η Ποδηλατοδρομία και παράλληλα τον 3ο Καθαρισμό Παραλίας στην παραλία της Βούλας την Κυριακή 23 Απριλίου 2017. Εθελοντές Εργαζόμενοι των εν λόγω ξενοδοχείων συμμετείχαν στις ενέργειες επιδεικνύοντας ευαισθησία.

Οι βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η ενίσχυση του ομαδικού εταιρικού πνεύματος καθώς και η υποστήριξη ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.