Στην αύξηση του αριθμού των διανομέων του κατά 20% το πρώτο τρίμηνο του 2024, προχώρησε η efood, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη ζήτηση που δημιουργεί η περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας delivered by efood, καθώς και των αναγκών που προκύπτουν από τη δημιουργία του efood last mile.

Η εταιρεία, μάλιστα, επίσπευσε τις διαδικασίες ενίσχυσης του αριθμού του στόλου διανομέων του, με τις αρχικές προβλέψεις να προσδιορίζουν την αύξηση αυτή του 20%, για το σύνολο του έτους.

Έτσι, με τη ζήτηση πλέον των υπηρεσιών του να είναι διαρκώς αυξανόμενη, το efood προγραμματίζει 1.500 έως 2.000 νέες συνεργασίες διανομέων το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του έτους, με τις αιτήσεις για εργασία από διανομείς να ξεπερνούν σήμερα τις 5.000.