Υψηλά ποσοστά burnout καταγράφει νέα έρευνα της Visier με δείγμα 2000 εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα, τα ευρήματα της εν λόγω έρευνας δείχνουν ότι το 73% των ερωτηθέντων νιώθει περισσότερο εξουθενωμένο από την αρχή της πανδημίας, με τους 16-24 ετών να φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο (80%).

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εξήγησαν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου (47%), υπερβολική κούραση (46%) και αρνητικές σκέψεις (39%), ενώ το 48% παραδέχεται ότι έχει διενέξεις με τον/την σύντροφο, τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Αναφορικά με τους λόγους που αποδίδουν το burnout, οι ερωτηθέντες σημειώνουν την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού (38%), τις πολλές ώρες εργασίας (30%) και την απουσία επιβράβευσης και αναγνώρισης (25%).

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, το 79% των εργαζομένων έχει σκεφτεί να φύγει από την τωρινή του εργασία λόγω του burnout που βιώνει, με ένα 38% να τονίζει ότι αναζητά ενεργά νέα εργασία, ενώ, ως προς το τι μπορεί να γίνει, οι συμμετέχοντες που βιώνουν αυτή τη στιγμή burnout ζήτησαν μεγαλύτερη επιβράβευση και αναγνώριση (41%), περισσότερη ευελιξία (38%) και καλύτερα στελεχωμένες ομάδες (37%). Αντίστοιχα, το σύνολο των ερωτηθέντων επιθυμεί περισσότερο ευέλικτες ώρες εργασίας (36%) και wellness προγράμματα (32%). Σημειώνεται, τέλος, ότι, βάσει της έρευνας, τουλάχιστον οι μισοί από τους νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους νιώθουν άνετα να μιλήσουν στο manager ή στον εργοδότη τους για την ψυχική ή σωματική τους εξουθένωση.