Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας που διεξήχθη με τη συμμετοχή άνω των 350 επιχειρήσεων του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει την αναγκαιότητα της αποτελεσματικής αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις. Η αναγκαιότητα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις του Οικοσυστήματος Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Η παρούσα έρευνα διεξήχθη υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου ΑΔ του ΕΣΕΤΕΚ, του Elevate Greece υπό την επιστημονική ευθύνη των Α. Αλεξόπουλου, Προέδρου ΤΕΣ ΑΔ, ΕΣΕΤΕΚ, Ι. Νικολάου, Καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, ΟΠΑ και Κ. Τασούλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Διοίκησης ΑΔ, ACG, μέλος ΤΕΣ ΑΔ, ΕΣΕΤΕΚ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής:

  • Η απασχόληση στις start-ups υπερδιπλασιάστηκε το 2022: Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης μεγέθους των start-ups είναι εντυπωσιακός, καθώς οι απασχολούμενοι υπερδιπλασιάστηκαν το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο: Συνάδοντας με τον προοδευτικό χαρακτήρα τους, start-ups απαρτίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από απόφοιτους ΑΕΙ.
  • Η ψηφιακή σύγχρονη συνέντευξη αποτελεί κυρίαρχο τρόπο επιλογής: H χρήση ψηφιακών μέσων (π.χ. Zoom) για τη συνέντευξη επιλογής παρατηρείται εντονότερα στα μέλη του Elevate, ξεπερνώντας την παραδοσιακή συνέντευξη.
  • Τα μέλη του Elevate αξιοποιούν περισσότερο τα ψυχομετρικά εργαλεία: Τα μέλη του Elevate χρησιμοποιούν σημαντικά περισσότερο τα τεστ γνώσεων, γνωστικών ικανοτήτων, καθώς και τα κέντρα αξιολόγησης.
  • Σημαντική αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης φοιτητών και των on-the-job training και e-learning: Είναι ενθαρρυντικό ότι 47% των μελών του Elevate αξιοποιούν την πρακτική άσκηση φοιτητών (39% τα μη μέλη).
  • Μισθολογικά – με το βλέμμα στον ανταγωνισμό αλλά και στο εξωτερικό: Αν και οι start-ups του δείγματος συγκρίνουν τους μισθούς τους κυρίως με τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, φαίνεται ότι τα μέλη του Elevate λαμβάνουν έντονα υπόψη τους τόσο τις ανταγωνίστριες start-ups αλλά και τους μισθούς στο εξωτερικό.
  • Οι γυναίκες απαρτίζουν το 1/3 του δυναμικού των start-ups: Αναφορικά με τη γυναικεία απασχόληση, υπάρχει σημαντικός χώρος για βελτίωση, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το 32% και το 41% των απασχολούμενων στις start-ups εντός και εκτός του μητρώου Elevate αντίστοιχα.
  • Καλύτερες σχέσεις διοίκησης & εργαζομένων – καλύτερες επιδόσεις: Τα μέλη του Elevate απολαμβάνουν καλύτερες σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, γεγονός το οποίο συνδέεται έντονα με την καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους, καθώς και με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η παρούσα έρευνα αποτυπώνει τις πρακτικές και τον τρόπο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Οι εταιρείες-μέλη του Elevate φαίνονται συνολικά περισσότερο δραστήριες και εξελιγμένες, υπερέχοντας στους περισσότερους δείκτες που αφορούν στην αξιοποίηση σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογιών στον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι διαφορές αυτές, πιθανόν, οφείλονται στα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν τα μέλη του Elevate, όπως η διεθνής προβολή, οι ευκαιρίες δικτύωσης, τα μέτρα υποστήριξης από το κράτος, η χρηματοδότηση και η δυνατότητα αναζήτησης εργαζομένων μέσα από την πλατφόρμα.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα, εδώ: https://elevategreece.gov.gr/wp-content/uploads/2022/11/1.-HR-Elevate-Report_Web.pdf

 

Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τ. Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής Έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment. Είναι συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στον χώρο της ΔΑΔ, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα με τον ρόλο της τεχνολογίας στις πρακτικές της ΔΑΔ και ιδιαίτερα στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. Είναι συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers και του εθελοντικού οργανισμού mentoring προς αποφοίτους Job-Pairs.