Όλο και περισσότερες εταιρείες θέτουν το employer brand τους σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Με την συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ψηφιακής επανάστασης, οι παγκόσμιοι οργανισμοί-ηγέτες στον χώρο τους έχουν αισθητά στρέψει την προσοχή τους στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με στοιχεία καινοτομίας και ύπαρξης ενός σκοπού. Το γεγονός ότι οι οργανισμοί επενδύουν κυρίως στην προσαρμογή των ενεργειών τους σε τοπικό επίπεδο αντί για την παγκόσμια εφαρμογή πρωτοβουλιών έως τώρα, αποτελεί ακόμα μία αξιοσημείωτη αλλαγή που επηρεάζει το χτίσιμο της φήμης του εργοδότη.

Οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να εντάξουν ταλέντα στις ομάδες τους αξιοποιώντας τη φήμη τους ως εργοδότες επιλογής. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερο οι οργανισμοί συνειδητοποιούν τη σημασία της ευθυγράμμισης της εταιρικής στρατηγικής, των βασικών αξιών, της αποστολής και του οράματος μέσα από την μοναδική πρόταση αξίας τους ως εργοδότης (employer value proposition – EVP). Αυτό προκύπτει από την έρευνα του οργανισμού Universum με τίτλο «2018 Employer Branding Now», σε πάνω από 1.000 Marketing managers και HR managers από 41 διαφορετικές χώρες, η οποία καταγράφει επίσης ότι το employer branding αποτελεί μία βασική προτεραιότητα. Μάλιστα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, οι εταιρείες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην καινοτομία και την έννοια του σκοπού ως μέρος του EVP τους.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Η δημιουργία και κυρίως η «καθιέρωση» ενός employer brand απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τους εργαζομένους ως πρεσβευτές της μάρκας και καταδεικνύει ότι o οργανισμός πράττει αυτό το οποίο «κηρύττει». Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους καλούνται να έχουν ενεργό εμπλοκή στη δημιουργία των αξιών και στην ανάπτυξη της αφήγησης της μάρκας του εργοδότη έτσι ώστε η όλη διαδικασία να είναι αυθεντική. Σε αυτή την κατεύθυνση, εργαλεία και μέσα όπως τα focus groups, οι έρευνες διερεύνησης της στάσης και συμπεριφοράς των εργαζομένων, συνεντεύξεις αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα ώστε να προκύψουν τόσο οι αξίες όσο και οι ενέργειες που συνθέτουν το employer brand. Το πιο σημαντικό όλων, ωστόσο, είναι το μήνυμα να είναι σαφώς ορισμένο και ξεκάθαρο και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνείται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καλλιεργώντας το awareness του οργανισμού.

Το μέλλον του employer branding αφορά σε όλα τα στάδια του ταξιδιού των εργαζομένων. Αρχίζει με την οικοδόμηση μιας σταθερής «μάρκας εργοδότη» που προσελκύει τα καλύτερα ταλέντα. Στη συνέχεια, η εταιρεία καλείται να μεριμνά για τους νέους εργαζόμενούς της έτσι ώστε να υιοθετήσουν την κουλτούρα και τον τρόπο εργασίας της, για παράδειγμα μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα induction προγράμματα. Εάν οι ενέργειες και πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα που υλοποιεί ο οργανισμός, ενισχύουν την ικανοποίηση των στελεχών και συνδράμουν στη δέσμευση αυτών, τότε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γίνονται πρεσβευτές της εταιρείας και χτίζουν, με τη σειρά τους, το employer brand.

Παράλληλα, η εξέλιξη του AI, του machine learning και της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην επωνυμία του εργοδότη, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για την εξατομίκευση της εμπειρίας στο ταξίδι του employer branding. Επίσης, τα επονομαζόμενα big data είναι ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση και ανάλυση της ανατροφοδότησης των εργαζομένων στη βάση της βελτίωσης της εν λόγω στρατηγικής. Οι άνθρωποι επιθυμούν πιο εξατομικευμένη προσεγγίση σε ό,τι κάνουν, και το εκάστοτε brand – εν προκειμένου η φήμη του εργοδότη – θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τα μηνύματά του ώστε να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως τα παραπάνω.

EVP: ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΣΑΣ
Ο καθορισμός της πρότασης αξίας του εργοδότη (EVP) αποτελεί βασικό βήμα για την ανάπτυξη της στρατηγικής του employer branding και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους που εξυπηρετεί είναι να αποσαφηνίσει τα ποιοτικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν αυτό που ο οργανισμός επιθυμεί να είναι. Η έρευνα της Universum (σχεδιάγραμμα) κατέδειξε ότι οι οργανισμοί βάσει μεγέθους ορίζουν διαφορετικούς παράγοντες στη δημιουργία ενός EVP μηνύματος. Ενδεικτικά, οι World’s Most Attractive Employers δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία «ενός σκοπού που εμπνέει» ενώ οι πιο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύουν στην «επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη». Από την πλευρά τους, οι πιο μεγάλοι σε μέγεθος οργανισμοί θεωρούν ως ένα βασικό συστατικό του EVP τους το στοιχείο της καινοτομίας.


Η ΦΗΜΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Σύμφωνα με το Forbes, προκειμένου ένας οργανισμός να χτίσει τη φήμη του ως εργοδότης και να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία προσλήψεων οφείλει να λάβει υπόψη τα εξής:

  1 Να γνωρίζει που «στέκεται» με βάση τον ανταγωνισμό

Το ερώτημα που καλείται ο οργανισμός να απαντήσει αφορά στο εάν είναι ήδη ένας εργοδότης επιλογής βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ή εάν βρίσκεται σε «αρχάριο» στάδιο. Οι δυνητικοί υποψήφιοι επιλέγουν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα πρωτίστως σε εσάς και όχι στους ανταγωνιστές σας και το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό παρουσιάζει πιστότητα; Στην εποχή που διανύουμε, λαμβάνοντας ως δεδομένο τη διείσδυση της τεχνολογίας σε όλους τους χώρους, είναι καταλυτικής σημασίας να δημιουργείται ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον που ενσωματώνει στοιχεία τεχνολογίας μέσα από την ανανέωση των χώρων εργασίας, αλλά και την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να προσελκύσει το ανθρώπινο δυναμικό που επιθυμεί να διαθέτει στους κόλπους του ο οργανισμός.

  2 Προσλήψεις με βάση την κουλτούρα

Η πρόσληψη ενός εν δυνάμει στελέχους είθισται να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητές του. Ο παράγοντας «κουλτούρα», όμως, διεκδικεί όλο και πιο συχνά την πρώτη θέση όταν έρχεται η στιγμή της αξιολόγησης που θα οδηγήσει σε πρόσληψη. Με άλλα λόγια, η κουλτούρα του εν δυνάμει εργαζόμενου ταιριάζει με την κουλτούρα του οργανισμού; Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία personas είναι σημαντική πριν αρχίσει η όλη διαδικασία. Οι δεξιότητες και τα προσόντα των στελεχών μπορεί να διαφέρουν σε ένταση και βαθμό, όμως τα χαρακτηριστικά και οι αξίες τους σε επίπεδο κουλτούρας οφείλουν να είναι σε ευθυγράμμιση και να «ταιριάζουν». Κατά την οικοδόμηση μίας persona, λοιπόν, ορίστε ποιοι παράγοντες και αξίες αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα σας και ποιοι όχι και ταυτόχρονα, «δείτε» ποια στελέχη σας είναι rock star καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους. Εάν θέλετε να εξετάσετε εις βάθος το εν λόγω ζήτημα, μπορείτε να διεξάγετε εσωτερική έρευνα εργαζομένων για να καταγράψετε βασικά δημογραφικά στοιχεία και άλλες λεπτομέρειες, όπως τα κίνητρα, τους στόχους, τα εμπόδια και τις προκλήσεις των υπαλλήλων σας και να διερευνήσετε τη στάση τους.

  3 Δημιουργία μίας ολιστικής εμπειρίας

Σύμφωνα με έρευνες, η ύπαρξη ενός σκοπού είναι σημαντική στον χώρο εργασίας, με τη γενιά των millennials αλλά και τη Gen Z να βρίσκουν νόημα σε μία κουλτούρα που υποστηρίζει τη διαφάνεια και προάγει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Επιζητούν επίσης αυτονομία στον τρόπο που εργάζονται, αναγνώριση και επιβράβευση καθώς επίσης και τη δυνατότητα να ανήκουν σε έναν οργανισμό που έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Και όλα αυτά, αποτελούν τις παραμέτρους εκείνες που συνθέτουν την εμπειρία τους και οδηγούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που επικοινωνεί όλα αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, το ίδιο το εταιρικό website, οι career pages μπορούν να συμβάλουν σε αυτό προβάλλοντας μέσα από φωτογραφίες και βίντεο το experience των υπαρχόντων στελεχών.

  4 Η δυναμική του storytelling

Με όχημα τις εμπειρίες και τις ιστορίες των στελεχών σας, μπορείτε να «προκαλέσετε» τα συναισθήματα των δυνητικών εργαζομένων δίνοντάς τους το έναυσμα να αλληλεπιδράσουν με τον οργανισμό σας. Αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας την τεχνική του storytelling στις αγγελίες εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιοι έρχονται σε επαφή με αρκετές αγγελίες εργασίας εκτός από τη δική σας και ψάχνουν εκείνη που θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον και θα κάνει τη διαφορά στα μάτια τους. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του storytelling δημιουργώντας τις δικές σας ιστορίες που θα προβάλλουν «τι είναι αυτό που μοιράζεστε με τα στελέχη σας και τι μπορείτε να τους προσφέρετε», εκτός από τι ζητάτε.

  Be inspired!
  Twitter Career Site
  Το Twitter είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα (μέχρι 280 χαρακτήρες), τα οποία ονομάζονται τουίτς (tweets). Αναμφίβολα, είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αναγνωρισιμότητα αλλά και χρήση. Αναγνωρίζοντας τη δύναμη του περιεχόμενου και λαμβάντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υποψήφιοι θέλουν να γνωρίζουν πώς ταιριάζει το δικό τους προφίλ με εκείνο ενός οργανισμού, έχει διαμορφώσει την career page του ανάλογα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι καθώς ένα χρήστης «κινείται» στη σελίδα του Twitter για να αναζητήσει ανοιχτές θέσεις εργασίας ή/και να εκφράσει το ενδιαφέρον του να γίνει μέλος της ομάδας, δεν θα δει τυπικές επικεφαλίδες όπως «Marketing», «Human Resources» ή «Product Development». Αντιθέτως, θα διαβάσει κατευθείαν τον αντίκτυπο της ομάδας στο αντίστοιχο τμήμα, δηλαδή «Promote the Business», «Keep Us Running», «Build the Product». Με αυτή την μέθοδο, το Twitter επιτυγχάνει να αποσυνθέσει τη δομή της εταιρείας και να επικοινωνήσει στους ενδιαφερόμενους τους στόχους, το όραμα και τις αξίες του ως οργανισμός. Με αυτόν τον τρόπο αφενός προβλέπει τις ερωτήσεις των αναζητούντων εργασία καθώς και το περιεχόμενο κάθε ενότητας είναι προσαρμοσμένο ανάλογο και αφετέρου προάγει τη διαφάνεια και την κουλτούρα του.