Ολοκληρώθηκε κατά τον Δεκέμβριο, από την Σχολή Management της Interamerican, το πρόγραμμα Fast track to Management, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάπτυξης του εταιρικού Δικτύου Agency και της συνεχούς βελτίωσης των συνεργατών.

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω εργαστήριο, στο οποίο συμμετείχαν 20 team managers από γραφεία του Δικτύου, με τη συνεργασία και την εκπαιδευτική επιμέλεια της LIMRA, οι υποψήφιοι managers είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς θα πραγματοποιηθεί η επιτυχημένη μετάβαση από τον ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου στον ρόλο του manager, αλλά και να αποκτήσουν σημαντικά εργαλεία για τα πρώτα βήματα στο management.

Σημειώνεται ότι το πλάνο της Σχολής Management της Interamerican για το 2020 περιλαμβάνει περισσότερα από 10 προγράμματα για συντονιστές, unit managers και team managers της εταιρείας, με τα νέα  αυτά εκπαιδευτικά προγράμματα να αποσκοπούν στην ενίσχυση των ηγετικών και διοικητικών δεξιοτήτων των managers του εταιρικού Δικτύου, καθώς και στην ανάπτυξη της νέας γενιάς των managers.