«Τα μεγάλα μυαλά μιλούν για ιδέες, τα μέτρια μυαλά μιλούν για γεγονότα, τα μικρά μυαλά μιλούν για ανθρώπους»
- Henry Thomas Buckle

Αρκετό μελάνι έχει χρησιμοποιηθεί για τα χαρακτηριστικά των ηγετών μιας επιχείρησης που υπηρετούν την ομάδα τους και τον στόχο για τον οποίο έχουν δεσμευθεί προσωπικά. Αντίστοιχα όμως μπορεί να βρει κάποιος πληθώρα άρθρων τα οποία αναφέρονται στις κακές συνήθειες που μπορεί να αναπτύξει ή να επιτρέψει ένας leader. Συνήθειες που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την απόδοση της ομάδας του όσο και την κουλτούρα που διαμορφώνεται ή που ενισχύει με τη συμπεριφορά του σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Ένας ηγέτης καλείται να δίνει κατεύθυνση, να εμπνέει, να παρακινεί, να συνθέτει επιτυχημένες ομάδες, να αναπτύσσει και να ενδυναμώνει τα μέλη της ομάδας του. Κυρίως όμως καλείται να αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς για εκείνους, που με τη σειρά τους φέρουν την ευθύνη να μεταφέρουν τις αξίες αυτές στον υπόλοιπο οργανισμό. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος όταν τα μηνύματα αυτά διαστρεβλώνονται σε κάποιον βαθμό από τους ενδιάμεσους φορείς;

Έστω ότι ένας manager ή ο ηγέτης μίας ομάδας εκκινήσει ή αποτελεί και ο ίδιος μέλος μίας συζήτησης στο «περιθώριο» σχετικά με κάποιον εργαζόμενο που φυσικά δεν είναι παρών. Από την άλλη, όμως, η εταιρεία πραγματοποιεί ενέργειες και έχει θεσπίσει διαδικασίες ώστε να προωθεί την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων της. Πώς η εν λόγω συμπεριφορά βλάπτει την κουλτούρα ενός οργανισμού ή πώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και part of the culture σε βάθος χρόνου; Η συμμετοχή ενός leader σε μία τέτοια συζήτηση θα δώσει την εντύπωση ότι ο σχολιασμός (κυρίως με αρνητικό περιεχόμενο) είναι αποδεκτός από την επιχείρηση. Αυτό φυσικά είναι σίγουρο ότι θα μολύνει σταδιακά ολόκληρο τον οργανισμό αν δεν αντιμετωπιστεί εν τη γενέσει του. «Τα μεγάλα μυαλά μιλούν για ιδέες, τα μέτρια μυαλά μιλούν για γεγονότα, τα μικρά μυαλά μιλούν για ανθρώπους» ανέφερε ο Άγγλος ιστορικός, Henry Thomas Buckle. Αν σε αυτό προσθέσουμε και ότι η έλλειψη ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας σε ένα εργασιακό περιβάλλον οδηγεί σε σχολιασμούς και conflicts, ποιος θα ήθελε να εργάζεται κάπου όπου εντοπίζονται λανθασμένες και αντιπαραγωγικές συμπεριφορές, οι οποίες μάλιστα ξεκινούν από υψηλόβαθμα στελέχη;

Η διαρροή πληροφοριών, η διαστρέβλωση μηνυμάτων, οι συζητήσεις στο περιθώριο για συναδέλφους χωρίς αυτοί να είναι παρόντες οδηγούν στην ενίσχυση της ανασφάλειας που βιώνουν οι εργαζόμενοι καθημερινά με μη αναστρέψιμες συνέπειες στην απόδοση και στην αφοσίωσή τους όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες.