Με τη νέα νομοθεσία και τις δημογραφικές αλλαγές, ο μέσος όρος ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς ολοένα και αυξάνεται.

Αν και πολλές επιχειρήσεις τους αντιμετωπίζουν με προκατάληψη, η συμβολή των μεγαλύτερων εργαζομένων είναι πολύ σημαντική για να αγνοηθεί: μεταφέρουν γνώση και εμπειρία μεταξύ γενεών, μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της επιχείρησης στους νεοεισερχόμενους, μπορούν να γίνουν εξαιρετικοί μέντορες και είναι σε θέση να στελεχώσουν άμεσα, έκτακτα projects. Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσματική διοίκησή τους αποτελεί πρόκληση, αφού πολύ συχνά αναφέρονται σε νεότερους μάνατζερ.

Σε αυτούς τους επίκαιρους προβληματισμούς έρχεται να δώσει απαντήσεις ο Peter Cappelli, κεντρικός ομιλητής του 9ου People Management Executive Seminar, στη 2η ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Managing the older worker: how to prepare for the new organizational order». Σε μία ανατρεπτική ομιλία, ο P. Cappelli καταρρίπτει τους μύθους για τους μεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόμενους, παρουσιάζει τους τομείς στους οποίους ξεχωρίζουν, αναλύει τις διαφορετικές ανάγκες και τους τρόπους παρακίνησής τους και δίνει συγκεκριμένες λύσεις για την αποτελεσματική διοίκηση και αξιοποίησή τους από την επιχείρηση.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το site www.peoplemanagement.gr.