Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών στην Ελλάδα για το Β’ Τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, η οποία προέκυψε από συνεντεύξεις σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 Ελλήνων εργοδοτών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης διαμορφώνεται στο -10%, εμφανίζοντας μια μικρή βελτίωση. Η άνοδος του Δείκτη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του έτους φτάνει τις 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 καταγράφει μείωση της τάξεως των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Παρόλα αυτά περισσότεροι από 7 στους 10 εργοδότες δηλώνουν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Οι εργοδότες στο σύνολο των εννέα τομέων της ελληνικής αγοράς εργασίας εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί στο προσεχές τρίμηνο, με τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις να προέρχονται από το χώρο των Κατασκευών (-15%) και της Μεταποίησης (-12%). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, 7% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, το 17% μείωση και το 73% δεν προβλέπει καμία μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων.

Ο Δείκτης των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο. Σε σύγκριση με το Β’ Τρίμηνο του 2010, οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται μειωμένες και στους εννέα τομείς της ελληνικής αγοράς εργασίας. Η σημαντικότερη μείωση, της τάξεως των 21 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρεται στον κλάδο του Δημόσιου Τομέα και των Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Περίπου 64.000 εργοδότες από 39 χώρες συμμετείχαν στην Έρευνα της Manpower με στόχο τον προσδιορισμό των τάσεων της απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2011. Σε 33 από τις 39 χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα της Manpower, οι εργοδότες αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, σε επίπεδα που ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

Η επόμενη Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης θα δημοσιευτεί στις 14 Ιουνίου 2011, με προβλέψεις για την αγορά εργασίας που θα αφορούν το Γ’ Τρίμηνο του 2011.

Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης είναι διαθέσιμη στο κοινό, χωρίς χρέωση, μέσω της Manpower Ελλάς.

Για να λαμβάνετε ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε τρίμηνο με τα αποτελέσματα της Έρευνας, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση στο: investor.manpower.com/investors/alerts.cfm.