Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απένειμε Βραβείο Αριστείας στον Γιάννη Μασούτη για την ΕΚΕ της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης Business Challenges ΜΒΑ που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 17 Ιανουαρίου 2018. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χρήστος Καραϊσαρίδης, Διευθυντής Logistics της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα σε φοιτητές και στελέχη της εταιρείας, για το πώς εφαρμόζονται στην πράξη στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, αυτά που αναλύθηκαν θεωρητικά.