Η STIRIXIS Group εξέδωσε report για το διεθνές της project στρατηγικής ανάλυσης και έρευνας, Workplaces (R)evolution, στο οποίο καταγράφονται οι μεγάλες αλλαγές που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον εργασιακό χώρο και στις συνθήκες εργασίας. Στο report συνδυάζονται η εμπειρία της εταιρείας στη δημιουργία εργασιακών χώρων σε τρεις ηπείρους, αναλύονται οι τάσεις και οι άμεσες ενέργειες που πρέπει κάθε επιχείρηση να κάνει, ενώ περιέχεται και πλήθος άλλων συνδέσμων σε έρευνες και στοιχεία.

Μέσα από εκτενή έρευνα σε επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη που πραγματοποίησε η STIRIXIS Group το προηγούμενο διάστημα, αναδείχθηκαν τρεις πυλώνες που απαρτίζουν τα βασικά θεμέλια για την μετάβαση στην post – COVID 19 εποχή: η υγεία, ασφάλεια και ευζωία (health, safety and wellbeing) των εργαζομένων, η αναμόρφωση των εργασιακών χώρων (remodelling) και η επιχειρησιακή στρατηγική (workplace strategy). Η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η υγεία, σωματική αλλά και ψυχική, και η ασφάλεια των εργαζομένων περνάει στο προσκήνιο ως απόλυτος οδηγός της απαιτούμενης ψυχολογικής ασφάλειας, φήμης και απόδοσης της κάθε επιχείρησης και θα παραμείνει στο επίκεντρο των αλλαγών του χώρου εργασίας.

Η αναμόρφωση των εργασιακών χώρων καθίσταται επιτακτική από το νέο μοντέλο εργασίας, και διασφαλίζει την ενίσχυση της απόδοσης σε συνδυασμό με την πολύ απαραίτητη μείωση στα κόστη. Η στρατηγική εργασίας και εργασιακού χώρου, το πλέον απαραίτητο στοιχείο στην νέα εποχή, αναφέρεται στην ευθυγράμμιση του στρατηγικού οράματος με τα νέα δεδομένα, τη προσαρμογή στην εταιρική κουλτούρα, τη συνεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και του χώρου εργασίας, την χάραξη της μετάβασης σε ένα καλύτερο και πιο αποδοτικό αύριο».